Evlat Edinme Davası Nedir?

Evlat edinme davası, ülkemizce sıkça görülen dava türlerinden biridir. Evlat edinmek isteyen kişiler, usulüne uygun olarak dava açmalıdır. Davanın olumlu sonuçlanması için dava dilekçesinin yasal şartlara uygun ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, tüm sürecin de gerekli dikkat ve özenle yürütülmesi gerekir. Mahkeme tarafından tüm koşulların yerine getirildiği tespit edilirse evlatlık ilişkisinin kurulmasına karar verilir. Böylece evlat edinen ile evlatlık arasında soybağı kurulmuş olur.

Evlat Edinme Davasını Kim Açar? Evlat Edinme Davası Kime Karşı Açılır?

Evlat edinme davası, evlat edinmeyi isteyen kişi tarafından mahkemeye başvurularak açılır. Evlat edinme davasını açacak olan kişi, bu davayı çocuğu kendisinden alacağı kişiye veya ilgili kurumlara karşı açar. Evlat edinen kişi ya da kişiler davacı olurken evlat edinilen davaya taraf değildir. Davalı tarafı ise ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya reşit olmayanın alınacağı kişi ya da kişiler oluşturur.

Evlat Edinme Davası Nerede Açılır? Evlat Edinme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Evlat edinme davalarında görevli mahkeme, Aile Mahkemeleridir. Evlat edinme davalarında yetkili mahkeme ise; tek başına evlat edinmede, evlat edinmek isteyen kişinin yerleşim yeri mahkemesi, birlikte evlat edinmede ise eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Evlat Edinme Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Evlat edinme davasının ne kadar sürede sonuçlanacağı hususunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Bu süre, davanın niteliği, mahkemelerin iş yükü gibi çeşitli sebeplerle her dava nezdinde değişiklik göstermektedir. Ortalama olarak bir süre belirtmek gerekirse 6 ay ila 1 sene arasında evlat edinme davalarının sonuçlanacağını söylemek mümkündür.

Evlat Edinmenin Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Mahkeme tarafından verilecek evlat edinme kararı, bu kararın kesinleşmesiyle birlikte hüküm ve sonuç doğurur. Evlat edinmenin çok geniş yelpazeli hukuki sonuçları mevcuttur. Bunlar;

  1. Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlât edinene geçer. Evlat edinilen kişi küçük ise, velayet hakkı da onu evlat edinen kişi veya çifte geçer.
  2. Evlâtlık, evlât edinenin mirasçısı olur.
  3. Evlâtlık küçük ise evlât edinenin soyadını alır. Evlât edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlâtlık, evlât edinilme sırasında dilerse evlât edinenin soyadını alabilir.
  4. Eşler tarafından birlikte evlât edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlât edinen eşlerin adları yazılır.
  5. Evlâtlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlâtlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlât edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlâtlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.
  6. Evlât edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlâtlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.
  7. Evlat edinen ile evlat edinilen, birbiriyle veya birbirinin eşi ya da altsoyuyla evlenemez. (TMK md.129,145)

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir