Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç Değer Kaybı Hesaplama 2023: Bir aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değerinin tespiti; aracın tipi modeli, kullanım özelliği, piyasada rağbet görüp görmemesi, finansal kiralama şirketine ait olup olmaması, piyasada araca duyulan gereksinim gibi etkenler aracın değerini belirlemektedir. Şöyle ki: Aynı model iki farklı araç arasında marka farkı ve buna bağlı olarak tercih edilebilirlik nedeni ile rayiç fiyatları farklılık göstermektedir. Aynı şekilde aynı marka aynı model ve aynı renkte biri hususi diğeri ticari iki araç arasında da hasar durumları aynı olsa bile sırf kullanım amacından dolayı rayiç fiyat farkı oluşmaktadır.

Araç Değer Kaybı Sigorta şirketinden talep edilebileceği gibi haksız fiile sebep olan karşı araç sürücüsü ve ruhsat sahibinden de talep edilebilir. Sigorta şirketine yapılacak başvurularda Araç Değer Kaybının alınabilmesi için ihtar/ihbar dilekçesi ile başvuru yapılması gerekmektedir. İhbar dilekçesi, sigorta şirketine;

 • Noter Kanalıyla,
 • İadeli Taahhütlü Mektupla veya
 • Elektronik Mail yoluyla yapılabilir.
Dilekçe ekinde ise belli evrakların sunulması gerekmektedir. Bu evraklar;
 • Kaza Tespit Tutanağı,
 • Hasara ilişkin fotoğraf görüntüleri,
 • Sigorta poliçesi,
 • Varsa eksper raporu veya parça listesi,
 • Kimlik fotokopisi sunulması gerekmektedir.

Noter aracılığı ile gönderilen ihtarnamelerin bedelleri yüksek olduğundan iadeli taahhütlü mektup veya elektronik ortamda mail yolu ile veya bazı sigorta şirketleri tarafından sisteme yüklenmek yolu ile gönderilmelidir.

Araç Tipi

*Araç Rayiç Bedeli

*Hasar Tutarı

*Kaza Anındaki Kilometre

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, bir aracın, kaza öncesi rayiç değeri ile kaza sonrası ve kaza sebebiyle rayiç değeri arasındaki eksilmeyi ifade eder. Başka bir deyişle kazaya karışan araç, kaza öncesi rayiç değeri ile piyasaya sürülemeyeceğinden hak sahibin, kaza nedeni ile uğramış olduğu bedeldir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç Değer Kaybı 2023 Hesaplama Ölçütleri
Kazaya karışan bir aracın değer kaybının tespit edilebilmesi için;

 • Aracın markası ve modeli
 • Aracın rengi ve tipi,
 • Aracın kilometresi ve aracın piyasada tercih edilebilirliği,
 • Aracın kullanım amacı (Ticari veya hususi)
 • Aracın toplam onarım bedeli,
 • Aracın kaza öncesi kasar kaydı,
 • Aracın segmenti (boyut, hacim, fiyat)
 • Parça değişim işlemi var ise hangi parçaların değiştiği,
 • Boyama işlemi var ise hangi parçalara uygulandığı, gibi ölçütler göz önünde bulundurularak aracın değer kaybı tespit edilir.

Bununla birlikte eşit derecede hasara maruz kalmış aynı model iki farklı araç arasında marka farkı ve buna paralel olarak piyasada tercih edilebilirlik nedeni ile rayiç fiyatları farklılık göstermektedir. Yine aynı marka aynı model ve aynı renkte biri hususi diğeri ticari iki aracın kazaya karışması durumunda hasar durumları aynı olsa bile sırf kullanım amacından dolayı kaza sonrasındaki rayiç fiyatları farklı olacaktır. O halde öncelikle kazaya karışan aracın tipi, modeli, rengi, kullanım amacı, tercih edilebilirliği gibi etkenler nazara alınarak aracın kaza tarihindeki rayiç değeri tespit edilmelidir. Daha sonra aynı aracın hasar sonrasındaki rayiç değeri tespit edilir.

Araç Değer Kaybı Şartları

Aracın haksız fiil (kaza) öncesi değeri ile haksız fiil sonrası değeri arasındaki fark değer kaybı bedelini oluşturduğundan kaza sonrası salt kendi kusuru bulunmayacak şekilde ise aracın değer kaybı bedeli karşı aracın kusuru oranında hesaplanacak değer kaybı bedeli karşı taraf aracın sigortasından alınabilmektedir.

Bir diğer şart ise araç değer kaybı tazminat davası kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl ve her halde 10 yıl içinde açılmalıdır. Aksi halde zamanaşımı söz konusu olacağından tazminat alınamayacaktır. Araç hurda veya çekme belgeli olmamalıdır.

Kazada kusurlu olan aracın sigortasına başvurulabilmesi için aracın sigortasının bulunması gerekmektedir.