Fazla Çalışma Ücreti Hesaplama

Fazla Çalışma Ücreti Hesaplama

Fazla Çalışma Ücreti Hesaplama işçinin yasal çalışma süresini aşan çalışmasının matematiksel karşılığıdır. Başka bir deyişle Fazla Çalışma Ücretinin hesaplanabilmesi için işçinin işyerinde yasal çalışma sürelerini aşan çalışmasının bulunması gerekir.

Uygulamada fazla mesai ücreti olarak da bilinmektedir.

Fazla mesai hesaplama formülü en net ifadesi ile şu şekildedir. Buna göre fazla süreli çalışma ücreti %25, fazla mesai ücreti %50 zamlı ödenmesi gerekiyor.

Fazla Çalışma Ücreti Nedir?

Fazla Çalışma Ücreti; İş Kanunu 63.maddesi “genel bakımdan çalışma süresi haftalık 45 saattir.” hükmüne göre 45 saati aşan çalışmaya fazla çalışma ücreti denilmektedir.

 • Çalışma şekli her ne olursa olsun bu süre haftalık 45 saatten fazla olamaz.
 • Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekmektedir.
 • Günlük çalışma süresi en fazla 11 saattir. 11 saati aşan çalışmalar, haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa da fazla çalışma sayılır.
 • Gece çalışmaları ise en fazla 7,5 saattir. 7,5 saati aşan çalışmalar haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa da fazla çalışma sayılmaktadır.
 • Çalışma süresi yıllık olarak da 270 saati aşamaz. 270 saatin aşılması durumunda ise fazla saatler için aylık değerlendirme yapılmaktadır. 270 saat 12 aya bölünerek yani aylık 22,5 saat üzerinden değerlendirilir ve bu 22,5 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilir.
 • Fazla süreli çalışma ücreti %25, fazla mesai ücreti %50 zamlı ödenmesi gerekmektedir.
 • Fazla mesai alacaklarının talep edilebilmesi için iş akdinin feshedilmiş olması gerekmemektedir.

Fazla Mesai İspatı

Fazla Mesai Ücretinin İspatı, her türlü delille ispat edilebilmektedir. Uygulamada çoğunlukla tanıkla ispat kuralına başvurulmaktadır. Tanık, mesai arkadaşı olabileceği gibi komşu işyeri çalışanı veya çalışma koşullarına hakim biri de olabilir.

Bununla birlikte işveren tarafından tutulan puantaj kayıtları, maaş bordrosu vesair delillere de başvurulduğu görülmektedir.

Fazla Çalışma Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Fazla çalışma ücretinin hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır. İK m. 63 “Genel bakımdan çalışma süresi haftalık 45 saattir.” kanunun çalışma saatini aşan çalışmalar fazla çalışmadır.

 • Çalışma şekli her ne olursa olsun bu süre haftalık 45 saatten fazla olamaz.
 • Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekmektedir.
 • Günlük çalışma süresi en fazla 11 saattir. 11 saati aşan çalışmalar, haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa da fazla çalışma sayılır.
 • Gece çalışmaları ise en fazla 7,5 saattir. 7,5 saati aşan çalışmalar haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa da fazla çalışma sayılmaktadır.
 • Çalışma süresi yıllık olarak da 270 saati aşamaz. 270 saatin aşılması durumunda ise fazla saatler için aylık değerlendirme yapılmaktadır. 270 saat 12 aya bölünerek yani aylık 22,5 saat üzerinden değerlendirilir ve bu 22,5 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilir.
 • Fazla süreli çalışma ücreti %25, fazla mesai ücreti %50 zamlı ödenmesi gerekiyor.
 • Fazla mesai alacaklarının talep edilebilmesi için iş akdinin feshedilmiş olması gerekmez.