Kira Stopaj Hesaplama

Kira Stopaj Hesaplama

Kira stopajı, kira geliri üzerinden kesilen bir vergidir. Stopaj oranı %20'dir. Kira stopajı, kiracı tarafından brüt kira bedelinden kesilir ve vergi dairesine yatırılır.

Kira stopajı hesaplama formülü: Kira Stopajı = Brüt Kira Bedeli x %20 şeklindedir.

Net Kira Tutarı :
Brüt Kira Tutarı :
Stopaj Tutarı :

Örnek:
Brüt kira bedeli 50.000 TL olan bir iş yeri için kira stopajı 10.000 TL'dir.

Kira stopajı hakkında bilinmesi gereken hususlar:
Kira stopajı hakkında bilinmesi gereken hususlar şu şekildedir:
Kira stopajı, her ay kira bedelinin ödenmesi ile birlikte kesilir.
Kira stopajı, kiracı tarafından vergi dairesine yatırılır.
Kira stopajı, kira gelirinin vergilendirilmesi için kullanılan bir yöntemdir.
Kira stopajı beyannamesi, her ayın 25'ine kadar vergi dairesine sunulmalıdır.

Kira Stopajı Nedir?

Kira stopajı, ticari gayrimenkullerin kira bedelleri üzerinden kesilen vergiye verilen isimdir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi kapsamında uygulanan kira stopajı, kiracı tarafından brüt kira bedelinden kesilir ve vergi dairesine yatırılır.

Kira stopajı ile amaçlanan:
Kira gelirlerinin vergilendirilmesini sağlamak
Kayıt dışı ekonomiyi önlemek

Kira Stopajı Kimler Tarafından Ödenir?

Kira stopajı aşağıdaki kişiler tarafından ödenebilir:
Ticari gayrimenkulün kiracıları
Kiracılar, kira bedelini öderken brüt kira bedelinin %20'sini stopaj olarak kesip vergi dairesine yatırmakla yükümlüdür

Kira Stopajı Ne Zaman Ödenir?

Kira stopajı, kira bedelinin ödendiği her ay aynı gün içerisinde vergi dairesine yatırılmalıdır.

Kira Stopajı Beyannamesi Nedir?

Kira stopajı beyannamesi, kiracıların kestiği kira stopajlarını vergi dairesine bildirmek için kullandıkları beyannamedir. Kira stopajı beyannamesi her ayın 25'ine kadar vergi dairesine sunulmalıdır.

Kira stopajı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar:
Kira stopajı için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralayabiliriz;
Kira stopajı, konut kira bedelleri için uygulanmaz.
Kira stopajı, ticari gayrimenkullerin kira bedelleri için uygulanır
Kira stopajı, brüt kira bedelinden kesilir.
Kira stopajı, kiracı tarafından vergi dairesine yatırılır.
Kira stopajı beyannamesi, her ayın 25'ine kadar vergi dairesine sunulmalıdır.

Kira Stopajı Nasıl Hesaplanır?

Kira stopajı, brüt kira bedelinin %20'si üzerinden hesaplanır. Kira stopajı hesaplama formülü şu şekildedir;
Kira Stopajı = Brüt Kira Bedeli x %20’si olarak hesaplanmaktadır.

Örnek:
Brüt kira bedeli 5.000 TL olan bir işyeri için kira stopajı şu şekilde hesaplanır:
Kira Stopajı = 10.000 TL x %20 = 2.000 TL
Bu durumda, kiracı 10.000 TL brüt kira bedelinin 2.000 TL'sini kira stopajı olarak keser ve vergi dairesine yatırır.

Stopaj Hesaplama Formülü

Kira stopajı, ticari gayrimenkullerin kira bedelleri üzerinden kesilen vergiye verilen isimdir. Kira stopajı, brüt kira bedelinin %20'si üzerinden hesaplanır.

Kira Stopajı Hesaplama Formülü:
Brüt kira bedeli 5.000 TL olan bir işyeri için kira stopajı şu şekilde hesaplanır:
Kira Stopajı = Brüt Kira Bedeli x %20
Örnek:
Brüt kira bedeli 20.000 TL olan bir işyeri için kira stopajı şu şekilde hesaplanır:
Kira Stopajı = 20.000 TL x %20 = 4.000 TL
Bu durumda, kiracı 20.000 TL brüt kira bedelinin 4.000 TL'sini kira stopajı olarak keser ve vergi dairesine yatırır.

Kira Stopajı Ne Zaman Yatırılır?

Kira stopajı, kira bedelinin ödendiği aynı gün içerisinde vergi dairesine yatırılmalıdır.

Örnek:
Kira bedelinin 10 Ocak tarihinde ödenmesi durumunda, kira stopajının da 10 Ocak tarihinde yatırılması gerekir.
Kira Stopajı Yatırma Kanalları:
İnternet bankacılığı
Vergi dairesi vezneleri
Yetkili PTT şubeleri

Kira Stopajı Yatırılmaması Halinde Ne Olur?

Kira stopajının zamanında yatırılmaması halinde gecikme faizi ve cezai işleme tabi olunur.

Gecikme Faizi: Gecikme faizi, kira stopajı tutarının her ay için %2'sidir.

Cezai İşlem Kira stopajının zamanında yatırılmaması halinde, kira stopajı tutarının %100'ü kadar cezai işlem uygulanır.

Kira Stopajı Yatırma ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
Kira stopajı yatırma ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:
Kira stopajı yatırılırken, kiracı ve mülk sahibinin vergi numaraları ve kira bedelinin ait olduğu ay belirtilmelidir.
Kira stopajı yatırma işlemi tamamlandıktan sonra, makbuz mutlaka saklanmalıdır.

Kimler Kira Stopajı Vergisinden Muaftır?

Kira stopajı vergisi, ticari gayrimenkullerin kira bedelleri üzerinden kesilen bir vergidir. Ancak bazı durumlarda kira stopajı vergisinden muafiyet söz konusu olabilir.

Kira Stopajı Vergisinden Muaf Olanlar:
Kira stopajı vergisinden muaf olanlar şu şekilde sıralanabilir:
1. Yurt dışından maaş alan kişiler: Yurt dışından maaş alan ve Türkiye'de ikamet etmeyen kişiler, kira stopajı vergisinden muaftır.
2. Yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olan memur ve hizmetliler: Yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olan memur ve hizmetliler, kira stopajı vergisinden muaftır.
3. Kira bedellerini yıllık beyanname ile gösteren kişiler: Kira bedellerini yıllık beyanname ile gösteren ve bu beyanname üzerinden vergi ödeyen kişiler, kira stopajı vergisinden muaftır.
4. Kira bedeli 4.000 TL'nin altında olan konutlar: 2023 yılı için kira bedeli 4.000 TL'nin altında olan konutlar için kira stopajı vergisi kesilmez.

Kira Stopajı Vergisinden Muaf Olmak İçin Yapılması Gereken Hususlar:
1. Yurt dışından maaş alan kişiler: Yurt dışından maaş alan kişiler, muafiyetten yararlanmak için vergi dairesine yurt dışından gelir belgesi ibraz etmelidir.
2. Yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olan memur ve hizmetliler: Yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olan memur ve hizmetliler, muafiyetten yararlanmak için vergi dairesine kimlik belgeleri ve görevlendirme yazısı ibraz etmelidir.
3. Kira bedellerini yıllık beyanname ile gösteren kişiler: Kira bedellerini yıllık beyanname ile gösteren kişiler, muafiyetten yararlanmak için vergi dairesine yıllık beyanname ve kira kontratı ibraz etmelidir.
4. Kira bedeli 4.000 TL'nin altında olan konutlar: Kira bedeli 4.000 TL'nin altında olan konutlar için herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yoktur.

Kira Stopajı Vergisinden Muaf Olma ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
Kira stopajı vergisinden muaf olmak için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir;
1. Kira stopajı muafiyeti, her kira dönemi için tekrar teyit edilmelidir.
2. Kira stopajı muafiyeti için gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olması önemlidir.
3. Kira stopajı muafiyeti ile ilgili herhangi bir tereddüt olması halinde vergi dairesine danışılmalıdır.