Deprem Tazminat Davası 2024

Tazminat Hukuku Davaları İçerik BaşlıklarıDeprem Hasar TespitiDeprem Hak SahipliğiDeprem DavalarıDeprem Nedeniyle Maddi Tazminat DavasıDeprem Nedeniyle Manevi Tazminat DavasıDeprem Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma TazminatıDeprem Nedeniyle Kimler Tazminat Talep Edebilir?Deprem Nedeniyle Meydana Gelen Zararlarda Dava Açma SüresiDeprem Nedeniyle Tazminat Yükümlüsü Kimdir?Deprem Sonrası Devletin (İdarenin) SorumluluğuDeprem Nedeniyle Oluşan Zararların İdari Yargıda TazminiDeprem Nedeniyle Tazminat Danıştay Kararı Deprem Hasar

Read More

Kamulaştırmasız El Atma Nedir?

  Tazminat Hukuku Davaları Kamulaştırmasız el atma, idare tarafından özel mülkiyete tabi bir taşınmaza, kamulaştırma usullerine aykırı olarak, kamulaştırma kararı olmadan ya da alınan karara uyulmadan yapılan eylemlerle el koyulmasıdır. Kamulaştırmasız el atmada, idare tarafından taşınmaz sahibine hiçbir bedel ödenmeden mülkiyet hakkı sınırlandırılır. İlgili idare, kamulaştırmasız el atma sebebiyle taşınmaz malikinin mülkiyet hakkına müdahaleden kaynaklanan tüm

Read More

Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Tazminat

Tazminat Hukuku Davaları İçerik BaşlıklarıBasın Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat DavasıKişilik Hakları Nelerdir?Basın Özgürlüğü Nedir?Basın Yayın Yoluyla Kişilik Hakları İhlal Edilebilir Mi?Kişilik Haklarının İhlalinde Hukuka Uygunluk Nedenleri Nelerdir?Basın Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlaliBasın Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali Durumunda TazminatYayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Tazminat Yargıtay Kararları Basın Yayın Yoluyla Kişilik

Read More

Haksız Fiilden Kaynaklı Tazminat Davası

Tazminat Hukuku Davaları İçerik BaşlıklarıHaksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davası Nedir?Haksız Fiilden Kaynaklı Maddi Tazminat DavasıHaksız Fiilden Kaynaklı Manevi Tazminat DavasıHaksız Fiilden Kaynaklı Tazminat Davası Zamanaşımı SüreleriHaksız Fiilden Kaynaklı Tazminat Davası Görevli ve Yetkili MahkemeHaksız Fiilden Kaynaklı Tazminat Davası Harç ÜcretleriHaksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davasında ArabuluculukHaksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davaları Yargıtay Kararları Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat

Read More

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Tazminat Hukuku Davaları İçerik BaşlıklarıMaddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir?Manevi Tazminat DavalarıManevi Tazminat Davası ŞartlarıMaddi Tazminat DavalarıMaddi Tazminat Davası ŞartlarıMaddi Tazminat Davası Kapsamında Hangi Zararların Tazmini İstenebilecektir?Hangi Hallerde, Kimler Tazminat İsteyebilir?Doğabilecek Zararların Türü ve NitelikleriGeçici İş GöremezlikSürekli İş GöremezlikTazminat Davası Ne Zaman Sonuçlanır?Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Yargıtay Kararları Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir?

Read More

Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek Kararlar Nelerdir?

Tazminat Hukuku Davaları Destekten Yoksun Kalma Tazminatı için TIKLAYINIZ Kural olarak mahkeme ilamının icra edilebilmesi veya icra takibine konulması kesinleşme şartına tabi değildir. Ancak bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Bunlar; Gayrimenkulün aynına ilişkin ilamlar Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar Yabancı mahkeme veya hakem kararlarının tenfizine ilişkin verilen ilamlar Ceza Mahkemesi Kararları Menfi tespit veya

Read More

Deprem Nedeniyle Tazminat Davası

Deprem nedeniyle tazminat davası, deprem nedeniyle zararın karşılanması, deprem nedeniyle delil tespiti,  DASK’ın karşılayacağı zararlar, zorunlu deprem sigortasının karşılamadığı zararlar, DASK kapsamında girmeyen binalar, DASK Poliçesinin miktarı gibi merak edilen sorular bu makalede ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.  Deprem nedeniyle tazminat davası, deprem sonucunda zarar gören kişilerin sorumlulardan zararlarının tazminin istedikleri dava türüdür.  Tazminat Hukuku Davaları Esasında

Read More

İstirdat Davası Nedir?

İstirdat davası nedir, menfi tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi, menfi tespit davası nedir, sebepsiz zenginleşmeye dayalı istirdat davası, bu davada görevli ve yetkili mahkeme neresidir, bu dava ne kadar sürer gibi merak edilen sorular bu makalede ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.  İstirdat (geri alma) davası, borçlu aleyhine başlatılan icra takibinin kesinleşmesi (ödeme emrine itiraz edilmemesi, itirazın

Read More

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır, başvuru şartları nelerdir, hangi durumlarda İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapabilirim, Türk Mahkemeleri aleyhime karar verdi ne yapabilirim gibi sorunlar nedeniyle vatandaşlarımızın hak mahrumiyeti yaşadığı ortadadır. Öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru şartları çerçevesinde ve mevzuat hükümlerine uyularak başvuru yapmak gerekmektedir. Aksi halde yapılan başvuru incelenmeyecek ve hak mahrumiyeti

Read More