Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

 

                                                                         ………………………………. SİGORTA A.Ş.’YE

KONU                       : …….……..……. Poliçe No’lu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından kaynaklı 120.000,00-TL teminat limitinden MADDİ TAZMİNATIN (ARAÇ DEĞER KAYBI BEDELİ) (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tarafımıza ödenmesi talebidir.

  1. 08.2023 tarihinde ………………’da meydana gelen trafik kazası neticesinde, mülkiyeti müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC:……………..)’e ait 006 xx 0606 plakalı araç ile Gxxxx Yxxxxx sevk ve idaresindeki 34 xx 3434 plakalı aracın çarpışması sonucu çift taraflı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza tespit tutanağından da görüleceği üzere sürücü Gxxxx Yxxxxx meydana gelen kazada kusurlu ve sorumludur.
  2. Kazaya karışan 34 xx 3434 plakalı araç kaza tarihinde şirketiniz nezdinde …….. No’lu ‘‘Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi’’ sigorta poliçesi ile teminat kapsamındadır.
  3. Sigorta Genel Şartları A5 Kapsama Giren Teminat Türleri başlığı altında; ‘‘a-) Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir.’’ hükmüne amir olup maddi hasarlı trafik kazalarında araçta meydana gelen değer kaybının ve hasar bedelinin teminat kapsamında olduğuna ve atfedilen kusur ve teminat limitleri dahilinde karşılanması gerektiği belirtilmiştir.
  4. İzah edilen nedenlerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 8 iş günü içinde, ARAÇ DEĞER KAYBI BEDELİNİN tarafımıza ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize yargı yoluna başvurulacağı, yargılama masrafı, ticari temerrüt faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur. /…/2024                                                                                                                                                                                                                                                                   İhtar Eden Vekili                                                                                                                                               Minval Hukuk & Danışmanlık 

EKİ    :

  1. Kaza Tespit Tutanağı, Araç Fotoğrafları
  2. Araç ruhsatı,
  3. Poliçe, Ekspertiz Raporu (Kesin Rapor)
  4. Kazaya Karışan Araç Tescil Bilgileri,
  5. Değer Kaybı Ekspertiz Raporu ve Faturası
  6. Onaylı Vekaletname sureti,
Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir