Rekabeti Sınırlama Amacı Nedir?

Rekabeti sınırlama amacı, piyasada rekabetin sağlıklı bir şekilde işlemesini güvence altına almak ve rekabeti bozan uygulamalara karşı mücadele etmektir. Bu amaç kapsamında düzenlenen unsurlar;

  1. Fiyat Düzenlemeleri: Firmalar arasında yapılan anlaşmalar veya koordinasyonlar sonucu fiyatların belirlenmesindeki kasıtlı müdahaleler, rekabeti sınırlayan temel faktörlerden biridir. Teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalar rekabeti sınırlayıcı nitelikte ise yasaklanır.
  2. Pazar Payının Kötüye Kullanımı: Bir firmanın tek başına belirgin bir pazar gücü elde etmesi durumunda, bu gücü kötüye kullanarak rakipleri engellemesi veya pazarı manipüle etmesi rekabeti sınırlar. Bu nedenle teşebbüslerin piyasadaki hakim durumlarını kötüye kullanmaları yasaklanmıştır.
  3. Birleşmeler: Teşebbüslerin birleşmeleri rekabeti sınırlamamalıdır. Aksi halde müdahale edilir.

Rekabeti Sınırlama Yetkisi

Rekabeti sınırlama yetkisi, rekabet kurallarına uymayan teşebbüsleri sınırlama, kontrol altına alma yetkisini ifade eder. Bu yetki rekabeti sınırlayan uygulamalara karşı etkin bir şekilde mücadele edilmesini, adil bir rekabet ortamının sürdürülebilmesini ve rekabetin korunması sağlar.

Rekabeti Sınırlama Amacı

Rekabeti sınırlamanın amacı, rekabeti sınırlayan uygulamalara karşı mücadele etmek ve bu sayede rekabetin korunmasını sağlamaktır. Bu hususta monopolistik davranışların engellenmesi, fiyat istikrarının sağlanması, piyasadaki firmaların düzenli kontrol edilmesi gibi önlemler alınabilir.

Rekabeti Sınırlama Yasağı Nedir?

Rekabeti sınırlama yasağının temel amacı, ekonomik piyasa üzerinde sağlıklı rekabetin korunması ve teşvik edilmesidir. Bu yasak sayesinde piyasadaki şirketlerin rekabeti sınırlayıcı faaliyetlerde bulunması engellenmeye çalışılmıştır.

Bu bağlamda;

  1. Firmalar arasında rekabetin sınırlanmasına veya bozulmasına yönelik anlaşmaların ve uygulamaların yasaklandığı belirtilir. Fiyatlar, pazar payı, tedarik koşulları gibi unsurlarda yapılacak anlaşmaların rekabeti olumsuz etkilemesi,
  2. Tekel durumundaki bir firmanın, rakiplerini ortadan kaldırmak veya pazarı manipüle etmek amacıyla bu gücü kötüye kullanması rekabeti sınırlayan bir uygulama olarak kabul edilir,
  3. İşletmelerin daha fazla kazanç elde etmek amacıyla bir araya gelerek rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunmaları, gibi çeşitli durumlar yasaklanabilir.

Rekabeti Sınırlama Yasakları ve Ceza

Rekabeti sınırlama yasağı doğrultusunda bu yasağı ihlal edenlere karşı Rekabet Kanunu’nda çeşitli ceza ve yaptırımlar öngörülmüştür. Bu anlamda para cezası, hapis cezası, faaliyetleri durdurma gibi tedbirler alınabilir. Bu sayede rekabetin korunması ve adil bir rekabet ortamının yaratılması amaçlanır.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir