Bu makalemizde KTK 46/2-g Asli Mi Tali Mi, KTK 46/2-g Kusur Ne Demek, 46/2-g Kusur Oranı Yüzde Kaç, 46/2-g Kusura İtiraz Edilebilir Mi? Kusura İtiraz Süresi Ne Kadardır? gibi soruların cevaplarını derledik. Sizlere sunulan işbu çalışmamız 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olup trafik kazalarında sürücülerinin kusurlarının hangi hallerde asli nitelikte hangi hallerde ise tali nitelikte olduğunun tespiti noktasında faydalı olacaktır. 

Zira sürücülerin, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında düzenlenen yükümlülüklerden herhangi birini ihlal etmesi sonucunda bir trafik kazası gerçekleşmişse; aracın hasar bedeli ve değer kaybı gibi birtakım tazminatların alınıp alınamayacağı hususu, sürücünün kusurunun niteliğine göre belirlenen kusur oranları doğrultusunda tayin edilmektedir. 

KTK 46/2-g Kusur Oranı Nedir?

Açıklanan hususların yanında, kusur oranının ilgili merci tarafından belirlenmesi halinde kusur oranına itiraz edilmek suretiyle kusur oranının değişmesi mümkündür. Nitekim, makalemizde detaylıca belirtildiği şekilde araç sürücülerine kusur oranına itiraz etme imkanı tanınmış olup bu hukuki yola araç sürücüleri tarafından başvurulması, birtakım maddi hak kayıplarının doğmaması açısından son derece önem teşkil etmektedir.

KTK 46/2-g Kusur Oranı Nedir?

KTK 46/2-g kural ihlali sürücünün Karayolları Trafik Kanununun “Karayollarında trafiğin akışı” başlıklı 46. Maddesi hükmünce trafik kazalarında kusurlu sayılmaktadır.

Sürücünün 46/2-g kusur durumu ise “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” şeklinde tanımlanmıştır.

KTK 46/2-g Asli Kusur Mu? Tali Kusur Mu?

KTK 46/2-g Asli Kusur maddesidir. Başka bir deyişle kazanın meydana gelmesinde birincil etkendir. Kazada kusur oranının asli-tali olması oldukça önemlidir. Zira gerek maddi hasarlı ve gerekse de araç değer kaybı-araç hasar bedeli belirlenirken bu oran üzerinden ödeme yapılmaktadır.

46/2-g Kusur Oranı ASLİ KUSUR sayılmaktadır.

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında, araç değer kaybı ve hasar bedelinin tespitinde kusur durumu oldukça önemlidir. Zira tazminat miktarı kusur durumu baz alınarak hesaplanmaktadır.

46/2-g Kusur Oranı Yüzde Kaçtır?

KTK 46/2-g kusur oranı yüzde üzerinden hesaplama yaparken, kazaya karışan karşı aracın, yayaların veya diğer etkenlerin kusur durumu (ihlal durumu) baz alınarak hesaplanır. Ancak kural olarak bu madde ihlalinin kusur oranı %75 olarak kabul edilmektedir.

Sürücülerden birbirlerine karşı ihlali yapması sonucu trafik kazası meydana geldiyse;

Kural İhlali Durumu

1.     Sürücü

2.     Sürücü

Asli – Asli

            %50

         %50

Asli – Tali

            %75

         %25

Tali – Asli

            %25

         %75

Tali – Tali

            %50

        %50

Kusursuz – Asli

            %0

        %100

Kusursuz – Tali

            %0

        %100

Asli – Kusursuz

           %100

        %0

Tali – Kusursuz

           %100

        %046/2-g Kusur Oranı İtirazı Nasıl Yapılır?

46/2-g kusur maddesine itiraz etmek için belli başlı yasal prosedürleri takip etmek gerekmektedir. Polis tutanağı dışındaki taraf Kaza Tespit Tutanaklarına E-Devlet üzerinden itiraz edilebilmektedir. Zira taraf tutanakları sigorta şirketlerinin mutabakatı neticesinde kusur oranı tespiti yapılmaktadır. Ancak polis veya jandarma tutanakları resmi belge niteliğindedir. E devlet üzerinden kusur oranına Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz adresinden itiraz edebilirsiniz. 

Bu sebeple kusura itiraz için mahkemeye başvurmak gerekmektedir. Bunun dışında yargılama sırasında dosyanın kusura gönderilmesi talep edilebilir ve kusur tespiti yapılabilmektedir.

Kusur Oranına İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Trafik kazalarında kusur oranına itiraz süresi yasal mevzuatta öngörülmemiştir. Ancak sigorta şirketlerinin mutabakatı ile tutulan tutanaktaki orana, 7 gün içerisinde e devlet üzerinden itiraz edilebilir. Buna karşılık kolluk kuvvetlerince (polis veya jandarma) tutanaklarına itirazın süresi öngörülmemiştir. Bu sebeple her zaman mahkeme yoluyla itiraz etmek mümkündür.