Bu makalemizde KTK 56/1-e Trafik Cezası Ne Kadar?, KTK 56 1/-e Ceza Puanı Ne Kadar?, KTK 56/1-e İhlalinde Sürücü Belgesine El Konulur Mu?, KTK 56/1-e Araç Trafikten Menedilir Mi?, Sürücü Araç Kullanmaktan Menedilebilir Mi?, KTK 56/1-e Ödeme Yöntemleri Nelerdir?, 56/1-e Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?, KTK 56/1-e Trafik Cezası İptal Edilebilir Mi?, KTK 56/1-e Erken Ödeme İndirimi Var Mı?, Ehliyet Ceza Puanı Sorgulama Nasıl Yapılır?, Sürücü Belgesi Mahkemelerce İptal Edilir Mi?, Ceza Tebliğ Tarihi Ne Zamandır?, Trafik Cezası Ödenmezse Ne Olur? gibi soruların cevaplarını derledik.

Sizlere sunulan işbu çalışmamız 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olup trafik ihlallerinde sürücülerin alacağı cezaların tespiti noktasında faydalı olacaktır. Zira sürücülerin, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında düzenlenen yükümlülüklerden herhangi birini ihlal etmesi sonucunda idari para cezasına hükmedilecektir.

KTK 30/1-a Trafik Cezası Ne Kadar?

Bununla birlikte, idari para cezasına itiraz edilmek suretiyle iptal edilmesi mümkündür. Nitekim, makalemizde detaylıca belirtildiği şekilde araç sürücülerine verilen idari para cezasına itiraz etme imkânı tanınmış olup bu hukuki yola araç sürücüleri tarafından başvurulması, birtakım maddi hak kayıplarının doğmaması açısından son derece önem teşkil etmektedir.

56/1-e Trafik Cezası Ne Kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-e maddesindeki trafik ihlalinde, ihlali yapan sürücülere 2024 yılı için 690 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

KTK 56/1-e; e) Geçiş kolaylığı sağlamak: Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar.

KTK 56/1-e Ceza Puanı Ne Kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’nun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ceza rehberinde,

KTK 56/1-e İhlalinde Sürücü Belgesine El Konulur Mu?

KTK 56/1-e ihlalinde, sadece bu ihlalden dolayı sürücünün sürücü belgesine EL KONULMAYACAKTIRAncak KTK 56/1-e trafik cezası ihlalinin yanında, sürücü belgesine el konulmasını gerektirecek başka bir kural ihlali mevcutsa sürücü belgesine el konulabilir.

KTK 56/1-e Araç Trafikten Menedilir Mi?

Yalnıza KTK 56/1-e ihlalinden kaynaklı olarak araç trafikten menedilmeyecektir.

Sürücü Araç Kullanmaktan Menedilebilir Mi?

KTK 56/1-e ihlalinde, hakkında cezai işlem uygulanan sürücü söz konusu ihlal sebebiyle araç kullanmaktan menedilmez.

KTK 56/1-e Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği Para cezalarının ödeme şekli başlıklı maddesinde ‘’Trafik idarî para cezaları; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir. TRAFİK İDARİ PARA CEZALARI KREDİ KARTI İLE DE ÖDENEBİLİR.’’ denilmek suretiyle, trafik cezalarının ödeme yöntemleri belirtilmiştir.

KTK 56/1-e Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik cezasına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir.

Sulh Ceza Mahkemesine başvuru için gerekli evraklar;

  1. Trafik cezasına itiraz dilekçesi,
  2. Trafik cezası kesilen araca ait ruhsat fotokopisi,
  3. Trafik cezası kesilen kişiye ait ehliyet fotokopisi,
  4. Trafik cezası kesilen kişiye ait kimlik fotokopisi,
  5. Trafik cezasının karar tutanağının/tebligatının fotokopisi,
  6. Trafik cezası ödenmiş ise ödemeye ait dekont,
  7. Haklılığı kanıtlayan somut deliller.

KTK 56/1-e Trafik Cezası İptal Edilebilir Mi?

İlgili mevzuatta trafik cezasına itiraz edilebileceği düzenlenmişse, Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak trafik cezasına itiraz edilebilir. Mahkemece itiraz sebeplerinin haklı bulunması durumunda söz konusu trafik cezası iptal edilebilir.

KTK 56/1-e Erken Ödeme İndirimi Var Mı?

“Para Cezalarının Ödeme Süresi” başlıklı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 165. maddesinde Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır.” denilmektedir.

2024 yılı için 690 Türk lirası olarak belirlenen 56/1-e cezası, erken ödendiği takdirde %25 İndirimli olarak 517,50 Türk Lirası ödenebilecektir.

Ehliyet Ceza Puanı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sürücüler, ehliyet ceza puanlarını ve trafik cezalarını e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak kolayca öğrenebilirler.

  1. Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama:  https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama
  2. Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama: https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-surucu-belgesi-ve-sahislara-yazilan-ceza-sorgulama

Sürücü Belgesi Mahkemelerce İptal Edilir Mi?

Yalnızca 56/1-e ihlali sebebiyle sürücü belgeleri mahkemelerce iptal edilmez. Ancak KTK 56/1-e trafik cezası ihlalinin yanında, sürücü belgelerinin mahkemelerce iptal edilmesini gerektiren başka bir kural ihlali mevcutsa sürücü belgeleri mahkemelerce iptal edilebilir.

Trafik Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Trafik idari para cezalarının tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay %5 faiz uygulanır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez. Örneğin 2024 yılı için 690 lira tutarındaki KTK 56/1-e cezası, kaç ay geçerse geçsin 1380 liradan fazla ödenmez.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir