Bu makalemizde KTK 69/1 Trafik Cezası Ne Kadar?, KTK 69/1 Ceza Puanı Ne Kadar?, KTK 69/1 İhlalinde Sürücü Belgesine El Konulur Mu?, KTK 69/1 Araç Trafikten Menedilir Mi?, Sürücü Araç Kullanmaktan Menedilebilir Mi?, KTK 69/1 Ödeme Yöntemleri Nelerdir?, 69/1 Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?, KTK 69/1 Trafik Cezası İptal Edilebilir Mi?, KTK 69/1 Erken Ödeme İndirimi Var Mı?, Ehliyet Ceza Puanı Sorgulama Nasıl Yapılır?, Sürücü Belgesi Mahkemelerce İptal Edilir Mi?, Ceza Tebliğ Tarihi Ne Zamandır?, Trafik Cezası Ödenmezse Ne Olur? gibi soruların cevaplarını derledik. 

Sizlere sunulan işbu çalışmamız 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olup trafik ihlallerinde sürücülerin alacağı cezaların tespiti noktasında faydalı olacaktır. Zira sürücülerin, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında düzenlenen yükümlülüklerden herhangi birini ihlal etmesi sonucunda idari para cezasına hükmedilecektir.

KTK 69/1 Trafik Cezası Ne Kadar?

Bununla birlikte, idari para cezasına itiraz edilmek suretiyle iptal edilmesi mümkündür. Nitekim, makalemizde detaylıca belirtildiği şekilde araç sürücülerine verilen idari para cezasına itiraz etme imkanı tanınmış olup bu hukuki yola araç sürücüleri tarafından başvurulması, birtakım maddi hak kayıplarının doğmaması açısından son derece önem teşkil etmektedir.

69/1 Trafik Cezası Ne Kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 69/1 maddesindeki trafik ihlalinde, ihlali yapan sürücülere 2024 yılı için 690 Türk lirası idari para cezası uygulanır. 

KTK Madde 69 – Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, karayollarının yasaklanmamış, kesimlerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen araçları, hayvanları, hayvan sürülerini ve binek hayvanlarını trafik kurallarına uymadan sürmek ve bunları sürme yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine vermek veya başı boş bırakmak yasaktır.

KTK 69/1 Ceza Puanı Ne Kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’nda suç sayılan eylemlerden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için yönetmelikte belirtilen ceza puanları verilir. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri, 2 ay süre ile geri alınır. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ceza rehberinde, 

KTK 69/1 İhlalinde Sürücü Belgesine El Konulur Mu?

KTK 69/1 ihlalinde, sadece bu ihlalden dolayı sürücünün sürücü belgesine EL KONULMAYACAKTIRAncak KTK 69/1 ihlalinin yanında, sürücü belgesine el konulmasını gerektirecek başka bir kural ihlali mevcutsa sürücü belgesine el konulabilir.

KTK 69/1 Araç Trafikten Menedilir Mi?

 KTK 69/1 ihlalinden kaynaklı olarak trafikten men veya araç kullanmaktan men cezaları uygulanmayacaktır. 

Sürücü Araç Kullanmaktan Menedilebilir Mi?

KTK 69/1 ihlalinde, hakkında cezai işlem uygulanan sürücü söz konusu ihlal sebebiyle araç kullanmaktan menedilmez.

KTK 69/1 Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Para cezalarının ödeme şekli” başlıklı 164. maddesinde “Trafik idarî para cezaları; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığı ile ödenebilir. Banka veya posta ile yapılan ödemelerde paranın bankaya yatırılma veya postaya veriliş tarihi ödeme tarihi sayılır. Trafik idari para cezaları kredi kartı ile de ödenebilir. Bankalar ile PTT tarafından tahsil edilen paralar ile kredi kartı ile yapılan tahsilâtın muhasebe birimi hesaplarına aktarılma süresi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” denilmek suretiyle, trafik cezalarının ödeme yöntemleri belirtilmiştir.

KTK 69/1 Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik cezasına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir.

Sulh Ceza Mahkemesine başvuru için gerekli evraklar;

  1. Trafik cezasına itiraz dilekçesi,
  2. Trafik cezası kesilen araca ait ruhsat fotokopisi,
  3. Trafik cezası kesilen kişiye ait ehliyet fotokopisi,
  4. Trafik cezası kesilen kişiye ait kimlik fotokopisi,
  5. Trafik cezasının karar tutanağının/tebligatının fotokopisi,
  6. Trafik cezası ödenmiş ise ödemeye ait dekont,
  7. Haklılığı kanıtlayan somut deliller.

KTK 69/1 Trafik Cezası İptal Edilebilir Mi?

İlgili mevzuatta trafik cezasına itiraz edilebileceği düzenlenmişse, Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak trafik cezasına itiraz edilebilir. Mahkemece itiraz sebeplerinin haklı bulunması durumunda söz konusu trafik cezası iptal edilebilir.

KTK 69/1 Erken Ödeme İndirimi Var Mı?

“Para Cezalarının Ödeme Süresi” başlıklı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 165. maddesinde Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır.” denilmektedir. Buna göre, 69/1 maddesinde belirtilen trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirimden faydalanılır. 2024 yılı için KTK 69/1 da belirtilen idari para cezası erken ödeme indirimiyle 517,50 Türk Lirası olarak ödenir.

Ehliyet Ceza Puanı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sürücüler, ehliyet ceza puanlarını ve trafik cezalarını e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak kolayca öğrenebilirler.

  1. Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama:  https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama
  2. Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama: https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-surucu-belgesi-ve-sahislara-yazilan-ceza-sorgulama

Sürücü Belgesi Mahkemelerce İptal Edilir Mi?

KTK 118. maddesinde belirtilen ‘’ceza puanını doldurmak’’ durumlarında ve yine KTK 51. madde Hız sınırlarına uyma zorunluluğu ihlallerinde, sürücü belgelerinin geri alınmasına ve iptaline sulh ceza mahkemelerince karar verilebilir. 

Ancak yalnızca KTK 69/1 ihlali sebebiyle sürücü belgeleri mahkemelerce iptal edilmez. 

Trafik Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Trafik idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmezse cezaya geciken her ay için %5 oranında faiz uygulanır. Ancak uygulanacak faiz, cezanın iki katından fazla olamaz. Her ay %5 faiz uygulanan trafik cezası hala ödenmezse kişinin bankada bulunan hesaplarından faiziyle beraber tahsil edilir. Eğer kişinin bankada parası yoksa maaşına haciz konulur veya hakkında icra takibi başlatılır.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir