Trafik Kazalarında Tahkim Usulü

Trafik kazaları sonucu haksız hukuka aykırı bedensel zarara uğrayan kişilerin zararlarının sigortalardan tazminatlarını talep edebilmeleri ve çıkacak uyuşmazlıkların çözümü amacıyla 14.06.2007 tarih 26552 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren sigortacılık kanununun 30. Maddesi ile Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği çatısı altında İstanbul’da Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur

Söz konusu komisyon hakemler ve röportörler aracılığıyla trafik kazalarından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü için faaliyet göstermektedir. Komisyon, müsteşarlık temsilcisi, iki birlik temsilcisi, tüketici derneği temsilcisi ve müsteşarlıkça seçilen akademisyen hukukçu temsilciden oluşmaktadır. 

Trafik kazalarından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde adli yargı yolunda tazminat davası açılabilir ayrıca ihtiyari bir yol olan sigortacılıkta tahkim müessesine başvurulabilir. Fakat trafik kazasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde HMK’nın 416. Maddesindeki ihtiyari tahkimden farklı olarak hakem taraflarca seçilmeyip komisyonca atanmaktadır.

Sigorta Hukuku Davaları

Trafik kazaları sonucu haksız hukuka aykırı bedensel zarara uğrayan kişilerin zararlarının sigortalardan tazminatlarını talep edebilmeleri ve çıkacak uyuşmazlıkların çözümü amacıyla 14.06.2007 tarih 26552 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren sigortacılık kanununun 30. Maddesi ile Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği çatısı altında İstanbul’da Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur

Söz konusu komisyon hakemler ve röportörler aracılığıyla trafik kazalarından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü için faaliyet göstermektedir. Komisyon, müsteşarlık temsilcisi, iki birlik temsilcisi, tüketici derneği temsilcisi ve müsteşarlıkça seçilen akademisyen hukukçu temsilciden oluşmaktadır. 

Trafik kazalarından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde adli yargı yolunda tazminat davası açılabilir ayrıca ihtiyari bir yol olan sigortacılıkta tahkim müessesine başvurulabilir. Fakat trafik kazasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde HMK’nın 416. Maddesindeki ihtiyari tahkimden farklı olarak hakem taraflarca seçilmeyip komisyonca atanmaktadır. 

5684 sayılı sigortacılık kanununa göre tahkim komisyonuna başvuru bazı ön koşullara tabidir. Trafik kazası sonucu zarar gören öncelikle tazminat istemiyle gerekli tüm belgeleri de sağlayarak, sigorta kuruluşuna başvurmalıdır. Sigorta kuruluşunun olumsuz dönüş yapması halinde veyahut 15 gün içerisinde sigorta kuruluşundan yanıt alınamaması halinde ilgilinin komisyona başvuru hakkı doğacaktır. Bu süre KTK’ya göre (md 98 ve 99) 8 gündür. Ayrıca ilgilinin trafik kazası sonucu uğradığı zarardan kaynaklı daha önce dava açmamış veya tüketici hakem heyetine başvurmamış olmalıdır. Bu durumlarda zarar gören ilgili komisyona başvuramayacaktır.

Ayrıca 2019 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile TTK’ya göre konusu bir miktar para veya alacak olan davalarda, dava şartı arabuluculuk öngörülmüştür. Sigorta uyuşmazlıklarında da sigorta sigorta şirketlerinin de TTK hükümlerine tabi şirketlerden olması ve talebin tazminat olması sebebiyle dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur.

Kasko poliçelerinin söz konusu olduğu durumlarda tahkim yoluna gidilebilmesi için ilgili sigorta kuruluşunun, sigorta tahkim sistemine üye olması gerekmektedir. Zorunlu trafik poliçelerinin varlığı halinde ise üye olma şartı yoktur. Uyuşmazlık doğrudan tahkim yoluna götürülebilir.

Tahkim Başvuru Ücretleri

Uyuşmazlık konusu miktar 5.000,00 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda başvuru ücreti 200 TL’dir

001,00 ile 10.000,00 TL arası uyuşmazlıklar için 450 TL,

001,00 TL ile 30.000,00 TL arası uyuşmazlıklar için 650 TL,

001,00 TL ve üzeri uyuşmazlıklar için ise uyuşmazlık tutarının %1,5’i kadardır. (En az 650 TL.)

Komisyona Başvuru ve Başvurunun İncelenmesi

Başvuruyu yapabilecek kişiler: kazaya karışan araç sürücüleri, zarar gören yolcular, yayalar ve üçüncü kişiler sigorta tahkim komisyonuna başvurarak zararlarının tazminini isteyebilirler. 

Başvurular 15 gün içinde raportörlerce incelenir ve yazılan rapor hakemlere gönderilir. Hakemler başvuruyu 4 ay içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. (Bu süre tarafların açık ve yazılı kabulleri üzerine uzayabilir.)

Hakem Kararlarına İtiraz

15.000,00 TL değerin altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar kesindir. İtiraz yolu açık değildir.

15,000,00 TL ve üzeri uyuşmazlıklarla ilgili verilen hakem kararlarına karşı 10 GÜN içinde İtiraz Hakem Heyetine başvuru yapılabilir. İtiraz hakem heyetinin verdiği kararlar kesindir ve bu kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır.

238.730,00 TL değerinin üzerindeki uyuşmazlıklar için verilen hakem heyeti kararlarına karşı temyiz yolu açıktır. Yargıtayın ilgili dairesi nezdinde temyiz yoluna başvuru yapılabilir.

Benzer İçerikler

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir