Ticaret Unvanı Nedir?

Ticaret unvanı, tacirin, ticari faaliyetlerini yürütüp ticari işletmesi ile ilgili işlemler gerçekleştirirken tacirin ayırt edilmesine yarayan isimdir. Ticaret unvanının kullanımı tacirlere özeldir, esnaflar ticaret unvanı kullanamazlar.

Şirketler ve Ticaret Hukuku Davaları

Ticaret Unvanı Nasıl Oluşturulur?

Ticaret unvanı çekirdek isim ve ek isim olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Ticaret unvanının asli unsuru çekirdek kısımdır. Çekirdek ismin yanında ek kullanılması isteğe bağlıdır ancak ek kullanılması durumunda ticaret unvanı bu haliyle bir bütün teşkil eder.

Ticaret Unvanı Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Ticaret unvanı oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar başvurular şu şekilde sıralanabilir:

  1. Gerçek Kişi Tacirlerde: Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı 46 ncı maddeye uygun olarak yapabileceği ekler ile kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından oluşur (TTK m.41/1). Örneğin Ali Kaya
  2. Adi Şirketlerde: Adi şirketlerde ticaret unvanı adi şirket ortaklarının ad ve soyadlarından oluşur. Tacir sayılan ortak, bu ticaret unvanının sonuna “ortakları” ifadesini de ekleyebilmelidir. Örneğin Ali Kaya ve Ortakları
  3. Kollektif Şirketlerde: Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir (TTK m.42/1). Örneğin Ali Kaya Kollektif Şirketi
  1.  Adi ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde: Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadları veya ticaret unvanları bulunamaz (TTK m.42/2).
  2. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketlerde: Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve 46 ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler. Ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılamaz (TTK m.43/1-2).
  3. Diğer Tüzel Kişi Tacirlerde: Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları, adlarıdır (TTK m.44/1).
  4. Donatma İştirakinde: Donatma iştirakinin ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adı kısaltılamaz. Ticaret unvanında ayrıca donatma iştirakini gösterecek bir ibare de bulunur (TTK m.44/2). Örneğin Ali Kaya Donatma İştiraki

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir