Ölüm İzni Nedir?

Ölüm izni, Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu’nda mazeret izni başlığı altında düzenlenmiştir. Bu çerçevede kamu çalışanlarına ve işçilere belli bir dereceye kadar olan yakınlarının ölümü hâlinde ücretli izin verilir.

Vergi ve İdare Hukuku Davaları

Ölüm İzni Kaç Gündür?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 104. Maddesinde kamu çalışanlarının mazeret izinlerini düzenler. Maddenin B bendinde kamu çalışanlarına eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

Kişinin birinci derece kan hısımları çocukları, annesi ve babasıdır. Hem memurlara hem de işçilere, birinci derece yakınlarının vefatı halinde ücretli olarak mazeret izni verilecektir. Ancak memurlara, eşinin ana veya babasının ölümü hâllerinde de izin verilmektedir. Yani Devlet Memurları Kanunu’nda ölüm izni düzenlenirken kayın hısımlığı da dikkate alınmıştır. Ancak özel sektör çalışanları için böyle bir düzenleme yoktur.

İkinci derece hısımlık ise, kişinin kardeşi, büyük annesi, büyük babasıdır. İlgili kanun maddelerine bakıldığında, kişiye yalnızca kardeşinin vefatı hâlinde ölüm izni verilmektedir. Kişinin babaanne veya dedesinin vefatı halinde ise herhangi bir mazeret izni öngörülmemiştir.

Ölüm İzni Kimlere Verilir?

Ölüm izninin kimlere verileceği Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Yani, kişinin kamuda veya özel sektörde çalışmasına göre değişir. Devlet memurları kanununa göre, eşi, çocuğu, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşi vefat eden memurlara, istekleri üzerine yedi gün izin verilir. İş Kanunu’na göre ise, anne veya babası, eşi, kardeşi veya çocuğu vefat eden işçilere üç gün ücretli izin verilir.

İşveren Ölüm İzni Vermezse Ne Olur?

Ölüm izni, memurlara ve işçilere kanunen tanınan bir hak olduğundan, işverenin işçiye bu hakkını kullandırmaması işçi açısından haklı nedenle fesih sebebi olacaktır. İşçi, diğer alacakları için dava açacak olursa, kullandırılmayan mazeret izni alacağını da talep edebilir.

Ölüm İzninde Ücret

Mazeret izni başlığı altında düzenlenen ölüm izni, ücretli izinlerdendir. Yani, yakınının vefatı dolayısıyla ölüm izni kullanan işçinin ücretinden kesinti yapılamaz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir