Oturma İzni Nedir?

Ülkemizde 90 günden fazla kalmak isteyen yabancıların, vize muafiyeti tanınan yabancılar veya 90 günden fazla Türkiye’de kalmak isteyen yabancılar ise vize veya oturma izni almaları gerekmektedir.

Vize ve oturma izni arasındaki temel fark, vizenin Türkiye’ye giriş için gerekli olması, oturma izninin ise Türkiye’de yasal olarak kalmak için gerekli olmasıdır. Vize, belirli bir süre için geçerlidir ve bu sürenin sonunda Türkiye’den çıkış yapılması gerekmektedir. Oturma izni ise, belirli bir süre için geçerlidir ve bu sürenin sonunda oturma izninin yenilenmesi gerekmektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Türkiye’de oturma izni almak için aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir: Yabancının Türkiye’ye giriş vizesi olması Yabancının Türkiye’de yasal olarak kalmak için geçerli bir nedene sahip olması Yabancının Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olması Yabancının Türkiye’de suç işlememiş olması Türkiye’de oturma izni almak, yabancılara aşağıdaki avantajları sunar: Türkiye’de süresiz olarak kalma hakkı Türkiye’de çalışma hakkı Türkiye’de eğitim görme hakkı Türkiye’de sosyal güvenlikten yararlanma hakkı.

İkamet izni almak için aşağıdaki belgeler gereklidir: Başvuru formu, Pasaport, Vize, Barınma belgesi, Gelir belgesi, Sağlık raporu, Adli sicil kaydı, Türkiye’de oturma izni alma süresi, başvurunun yapıldığı kuruma ve işlem yoğunluğuna göre değişmektedir. Genel olarak, oturma izni alma süresi 30-60 gün arasındadır. 

 

Oturma izni almak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: Başvuru formunu doldurun. Gerekli belgeleri toplayın. Başvurunuzu, bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne veya valiliğe yapın. Başvurunuzun sonuçlanması için bekleyin. Türkiye’de oturma izni almak, yabancıların yasal olarak Türkiye’de kalmaları için gereklidir. Oturma izni olmadan Türkiye’de kalan yabancılar, çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilirler. Bu yaptırımlar arasında, para cezası, sınır dışı edilme ve hapis cezası yer almaktadır

Türkiye'de İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öncelikle ikamet izni başvurusu, asıl olarak yabancının, vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk konsoloslukları aracılığıyla yapılır. İkamet izni alabilmek için başvuruda bulunan yabancıların, talep ettikleri oturum izni süresinden en az altmış gün daha geçerli olan pasaport veya pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları gereklidir. Başvuruda eksik bilgi veya belge bulunması durumunda, yabancıya eksikliklerin tamamlanması için süre verilebilir. Eksiklikler, yabancıya veya yasal temsilcisine bildirilir. Konsolosluklar, ikamet izni başvurularını görüşlerini de sunarak Genel Müdürlüğe iletmektedir. Başvurular en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Eğer izin talebi olumsuz ise, başvuru reddedilme gerekçeleri belirtilerek başvuru sahibine, yasal temsilcisine veya vekiline bildirilir.

Türkiye'de İkamet İzni Almak

Türkiye’ye yasal yollardan giriş yapmış yabancılar, ikamet izni almak için aşağıdaki adımları takip edebilirler:  Randevu almak: https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden online randevu alınmalıdır. Gerekli belgeleri toplamak: Göç İdaresi tarafından istenecek belgeler temin edilmelidir. Randevu günü ve saatinde evrakların teslimi: Belirlenen randevu günü ve saatinde bağlı olunan göç idaresi müdürlüğünde evraklar teslim edilmelidir. Göç Müdürlüğü tarafından, yabancının hazırlamış olduğu başvuru dosyasında herhangi bir eksiklik bulunmaması ve başvurunun kanuni şartlara da uygun olması durumunda müdürlük tarafından oturum izni talebi kabul edilerek talep edilen sürelerle geçerli olmak üzere yabancıya oturum izni verilir. Göç müdürlüğü tarafından kişiye yabancı kimlik numarası sistem üzerinden otomatik olarak atanır ve kişinin bilgilerinin bulunduğu bir kart basılarak yabancıya teslim edilir. 

 

İkamet izni başvurusu için gerekli belgeler, başvuru sahibinin ikamet izni alacağı amaçlara göre değişmektedir. İkamet izni başvuru ücretleri, başvuru sahibinin ikamet izni alacağı süreye ve amaçlara göre değişmektedir. İkamet izni başvurusu sonuçlanma süresi, başvurunun niteliğine ve göç idaresi tarafından yapılan incelemelerin süresine göre değişmektedir.

Türkiye'de İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Türkiye’de oturma izni almak isteyen yabancılar, kalış nedenine göre Göç İdaresi tarafından istenilen belgeleri temin etmelidir.

Turizm Amacıyla İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Noterden onaylı ve Türkçe tercüme edilmiş pasaport Doğum belgesi Kira sözleşmesi Biyometrik fotoğraf Özel sağlık sigortası E-ikamet sistemi üzerinden eksiksiz doldurulacak ikamet izin başvuru formu Eş ile birlikte başvuru yapılıyor ise evlilik belgesi Adres kayıt sistemine adres kaydı yaptırılması

Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Kapsam ve Tutarda Yatırım Yapacaklardan İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Noterden onaylı ve Türkçe tercüme edilmiş pasaport Doğum belgesi Adres kayıt sistemine adres kaydı yaptırılması

Taşınmaz Malı Bulunanlar İçin İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Noterden onaylı ve Türkçe tercüme edilmiş pasaport Doğum belgesi Kira sözleşmesi Biyometrik fotoğraf Özel sağlık sigortası E-ikamet sistemi üzerinden eksiksiz doldurulacak ikamet izin başvuru formu Adres kayıt sistemine adres kaydı yaptırılması Taşınmazın tapu fotokopisi Büyükşehir belediyesinden alınan numarataj Son üç ay içinde yapılmış değerleme raporu

İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Hakkında Ek Bilgiler: Kira sözleşmesi, kiracı ve kiraya veren tarafından imzalanmış ve noterden onaylanmış olmalıdır. Biyometrik fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve 35×45 mm ebatlarında olmalıdır. Özel sağlık sigortası, Türkiye’de ikamet izini süresince geçerli olmalıdır. Sigortanın teminat limitleri, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen limitlere uygun olmalıdır. E-ikamet sistemi üzerinden eksiksiz doldurulacak ikamet izin başvuru formu, Göç İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinden temin edilebilir. Adres kayıt sistemine adres kaydı yaptırılması, başvuru sahibinin Türkiye’de ikamet ettiği adresi kayıt altına almak için gereklidir. Adres kayıt işlemi için su faturası veya elektrik faturası gibi bir belge ibraz edilmelidir. Taşınmaz malı bulunanlardan kaynaklı kalış nedeni ile ikamet talep edilmesi halinde değerleme raporu yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. 26.04.2022 tarihinde bakanlık tarafından alınan karar ile değeri illerde 50.000,00$(Amerikan Doları) Büyükşehirlerde ise bedeli en az 75.000,00$ (Amerikan Doları)na tekabül eden konut niteliğindeki taşınmazlar üzerinden yapılan başvuruların diğer şartların da sağlanması halinde kabul edileceği bildirilmiştir.

8-Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından düzenlenen yatırım tespitine ilişkin uygunluk belgesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen yatırım tespitine ilişkin uygunluk belgesi veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen sabit sermaye yatırımına ilişkin uygunluk belgelerinden herhangi bir ile başvuru yapılmalıdır. İlgili kuruluşlardan alınan yazı ile yabancı hakkında başkaca herhangi bir sakıncalı durum olmaması halinde ikamet izni düzenlenir. Bu ikameti edinebilen yabancı Türk Vatandaşlığına başvuruda bulunabilecektir.

Türkiye'de İkamet İzni Harçları

İkamet izni almak isteyen yabancılar, kalış nedenine ve menşe ülkesine göre farklı harçlar ödemek zorundadır. Öğrenci İkamet İzni Harçları Herhangi bir ülke vatandaşı olsun, kalış amacı öğrenci olarak belirtilen yabancılardan başvuru ücretleri alınmaz. Yalnızca ikamet kart ücreti talep edilir. 2023 yılı için ikamet izin belge bedeli (kart bedeli) 356,00 TL’dir. Diğer İkamet İzni Harçları 1 aya kadar her gün için 128,40 TL’dir. (Bu tutar ilk ay için izin başına 241,05 TL’den az, 1238,55 TL’den çok olamaz.) 1 aydan sonraki her ay için 822,90 TL’dir. Bu harçlar, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde belirlenmektedir. Bu nedenle, bazı ülke vatandaşları ikamet izni harcından muaf tutulmaktadır.

Muafiyet Alan Ülkeler

  1. Çek Cumhuriyeti
  2. Danimarka
  3. İrlanda
  4. Kosova
  5. Nepal
  6. Sri Lanka
  7. Suriye
  8. Türkmenistan

İkamet İzni Harçlarının Tespiti

İkamet izni harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. Ek Bilgiler: İkamet izni harçları, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen banka hesap numaralarına, göç idareleri bünyesinde bulunan maliye veznesine yatırılması gerekmektedir. İkamet izni başvurusu, e-ikamet sistemi üzerinden online olarak yapılabilmektedir.

Türkiye'de İkamet İzni Uzatımı

İkamet izni ile ikamet eden yabancılar, ikamet izin sürelerinin sonuna gelmelerine rağmen Türkiye’de kalmaya devam etmeleri gerekiyorsa, ikamet izninin uzatılmasına ilişkin başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular Türkiye’ye giriş çıkış yapılmasına gerek olmadan gerçekleştirilebilmektedir.

İkamet İzni Uzatımı İçin Başvuru Şartları

İkamet izninin sonuna en az 60 gün kalmış olması gerekmektedir. İkamet izninin süresinin dolmamış olması gerekmektedir. İkamet izninin geçerlilik süresinin dolmasından sonra başvuru yapılması durumunda ilk başvuru olarak ikamet izni talebinde bulunulması gerekmektedir. İkamet izninin uzatılmasına ilişkin başvurular, e-ikamet sistemi üzerinden yapılmalıdır.

İkamet İzni Uzatımı İçin Gerekli Belgeler

İkamet izninin uzatılmasına ilişkin e-ikamet başvuru formu Pasaport Doğum belgesi Biyometrik fotoğraf Özel sağlık sigortası İkamet izni belge bedeli

İkamet İzni Uzatımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Göç İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi olan https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresine giriş yapılır. “İkamet İzni Uzatma Başvurusu Yapıyorum” sekmesi seçilir. Gerekli bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulur. Başvuru ücreti ödenir. Randevu alınır. Randevu günü ve saatinde ilgili il göç idaresinde hazır bulunulur. Başvuru belgeleri teslim edilir. İkamet İzni Uzatımı Başvurusu Sonucu İkamet izni uzatma başvuruları, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, yeni ikamet izninin süresi, mevcut ikamet izninin süresinin bitiş tarihinden itibaren başlar. Başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde, başvuru sahibine yazılı olarak bilgi verilir.

İkamet İzni Uzatımı Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir. Başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Randevu gününde ve saatinde ilgili il göç idaresinde hazır bulunulması gerekmektedir. Ek Bilgiler: İkamet izni uzatımı başvuruları, Göç İdaresi Başkanlığı’nın https://e-ikamet.goc.gov.tr/ internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir