Ayrımcılık Tazminatı – Yargıtay Kararı

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2016/8370, K. 2019/6561, T. 26.3.2019 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının davalı şirkete … Okumaya devam et Ayrımcılık Tazminatı – Yargıtay Kararı