Sendikal Tazminat – Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2023/4856, K. 2023/4476, T. 28.3.2023 DAVA : Başvurucu vekili dilekçesinde; müvekkili işçinin sendikal nedenle ücretsiz izne çıkarılması üzerine açmış olduğu sendikal ayrımcılıktan kaynaklanan tazminat davasının lehine sonuçlanarak kesinleştiğini, bu davadan sonra müvekkili işçinin iş sözleşmesinin işverence sendikal nedenle feshedildiğini, bunun üzerine açılan işe iade davasının da müvekkili lehine sonuçlandığını ancak … Okumaya devam et Sendikal Tazminat – Yargıtay Kararı