Vatandaşlık Maaşı Kimlere Verilecek?

  1. 23 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşük gelir düzeyine sahip Türk vatandaşlarına verilecek olan vatandaşlık maaşını duyurdu. Bu maaş, kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlara sağlanacaktır.

  2. Bu maaşı alabilmek için:
  3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  4. Bu maaş her ay düzenli olarak ödenecektir. Maaş miktarı, hane halkının kişi başına düşen gelire göre değişecektir. Maaşın ne zaman başlayacağı henüz belirsizdir. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşın en kısa sürede uygulanacağını belirtmiştir. Vatandaşlık kazanmış ve doğuştan vatandaş olan kişilere verilecek bu maaş, Türkiye’de yaşayan düşük gelirli vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeyi ve sosyal yardımların daha etkin bir şekilde dağıtılmasını amaçlamaktadır. Türkiye’de ilk kez uygulanacak bir sosyal yardımdır. Bu nedenle uygulamanın nasıl işleyeceği ve ne gibi sonuçlar doğuracağı henüz bilinmemektedir.

  5. Hane halkının kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması
  6. Aynı evde çalışan bir kişinin olmaması
  7. Ev halkının herhangi bir sosyal yardımdan faydalanmaması

 

Vatandaşlık Maaşı Başvurusu

Başvuru için gereken belgeler:

  • TC. kimlik belgesi
  • Hane halkının gelirini gösteren belgeler (maaş bordrosu, kira geliri belgesi, tapu kayıtları vb.)

Gereken belgeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru merkezlerinde veya bakanlığın internet sitesinden temin edilebilir.  Gerekli belgeler ile birlikte başvuru formu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra başvuru merkezine teslim edilmelidir. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin vatandaşlık maaşı almaya hak kazanıp kazanmadığı belirlenecektir. Hak kazanan vatandaşlara maaş ödemeleri her ay düzenli olarak yapılacaktır. Vatandaşlık maaşı başvurusu için son tarih henüz belli değildir. Ancak, başvuruların en kısa sürede alınmaya başlanacağı tahmin edilmektedir.

Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar?

Vatandaşlık maaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere belirli bir süre boyunca devlet tarafından ödenen bir maaştır. Bu uygulama, özellikle az gelişmiş ülkelerde, yabancı yatırımcıları çekmek ve ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla uygulanmaktadır. Türkiye’de, vatandaşlık maaşı uygulamasının olmamasının birkaç nedeni vardır. Bunlardan biri, Türkiye’nin zaten yüksek bir nüfusa sahip olmasıdır. Bir diğer neden ise, Türkiye’nin halihazırda yabancı yatırımcılar için çekici bir ülke olmasıdır. Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması, ekonomik büyüme potansiyeli, coğrafi konumu ve ticari ilişkileri yabancı yatırımcılar için önemli avantajlar sağlamaktadır.

Ancak, Türkiye’de vatandaşlık maaşı uygulamasının gündeme gelmesi de mümkündür. Bu durumda, uygulamanın kapsamı ve şartları hükümet tarafından belirlenecektir.

Vatandaşlık Maaşı Ne Zaman?

Türkiye’de, 2023 yılı itibarıyla vatandaşlık maaşı uygulaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla, vatandaşlık maaşı ne zaman verileceğine dair bir bilgi mevcut değildir. Ancak, vatandaşlık maaşı uygulaması gündeme gelirse, uygulamanın kapsamı ve şartları hükümet tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, vatandaşlık maaşı alma hakkına sahip kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmaları halinde, belirli bir süre boyunca devlet tarafından ödenen bir maaş alabileceklerdir. Vatandaşlık maaşı uygulamasının ne zaman başlayacağı ve kapsamıyla ilgili kesin bir bilgi olmamasına rağmen, bu uygulamanın yabancı yatırımcıları çekmek ve ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla hayata geçirileceği tahmin edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Minval Hukuk & Danışmanlık web sitemizi ziyaret edebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.