Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar Hukuku Türkiye’de bulunan yabancıların hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği hukuk dalıdır. Vatandaşlık Hukuku ise ülkede bulunan yabancılar ile halihazırda vatandaş olan kişilerin haklarını ve yükümlülüklerini kapsamakta ve Türk vatandaşlığının nasıl kazanılacağı, nasıl kaybedileceğini veya yeniden nasıl kazanılacağının şartlarını belirleyen hukuk dalıdır.

Türk vatandaşlık işlemleri ile yabancıların Türkiye’deki iş ve işlemleri temel olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ekseninde yapılmaktadır. 

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Nedir?

Türkiye’de bulunan yabancıların haklarını korumayı amaçlayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri izinleri, ikamet izinlerinin iptal edilmesi, idari gözetim altına alınma,  çalışma izinleri, mavi kart, turkuaz kart, evlilik işlemleri, vatandaşlığın kazanılması ve çifte vatandaşlık gibi iş ve işlemlerin mevzuatı bu hukuk dalı kapsamındadır.

İkamet İzni: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa (YUKK’a) göre ikamet izni Türkiye’de kalmak ve seyahat etmek üzere verilen bir tür izin belgesini ifade etmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır.

Kamusal düzenin sağlanması ve korunması açısından önem arz eden ikamet izni; yabancının talepte bulunması, istenilen evraklarla başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde yasal şartları taşıması halinde düzenlenmektedir.

Çalışma İzni: Türkiye’de çalışmak ve yaşamak isteyen bireyler 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereğince çalışma izni almak zorundadır. Bu kişilerin yaptığı işler ulusal politikalara uygun olmak kaydıyla her nevi iş olabilmektedir. Her ne olursa olsun yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de çalışabilmek için ilgili kurum tarafından talep edilen evrakları teslim etmesi gerekmektedir.  Çalışma İzni talepleri ve iznin düzenleme iş ve işlemleri Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Fakat bu başvuruyu yabancı uyruklu çalışma izni talebinde bulunan kişi değil, evinde veya işletmesinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyen “işveren” sıfatını haiz kişiler yapar.

Mavi Kart: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere, talepleri halinde sayılan haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenlenerek verilir. 

Mavi Kart yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise ilçe nüfus müdürlüklerince düzenlenir.  Mavi Kart almak için; talebi belirten dilekçe, iki adet fotoğraf ve yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik belgesi veya pasaport ile birlikte müracaat makamlarına başvurulur.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulan Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir. Bu Kütüğe kaydedilenler, her türlü nüfus olaylarını yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere beyan etmekle yükümlüdürler.

Nüfus kayıtları tutulan mavi kartlılar doğum, evlenme, boşanma gibi nüfus olaylarını, yerleşim yeri adreslerini ve bunlardaki değişiklikleri bildirmekle yükümlüdürler. Bildirim üzerine Nüfus müdürlüklerince gerekli işlemler yapılarak, bu değişiklikler mavi kartlılar kütüğüne işlenir.

Türk Vatandaşı Olmak İçin Ne Yapılır?

Türk vatandaşlığını kazanabilmenin çeşitli şekilleri bulunmaktadır. Yabancı kişiler veya daha önce Türk vatandaşı olup da çıkma izni ile vatandaşlıktan ayrılan kişiler  için farklı başvuru sebepleri olup her bir başvuru türü için vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanması değişiklik göstermektedir. 

 • Vatandaşlığın Doğumla Kazanılması
 • Türk Vatandaşlığının Soy Bağı ile Kazanılması
 • Türk Vatandaşlığının Doğum Yeri Esasına Göre Kazanılması
 • Türk Vatandaşlığı Sonradan Kazanma Yolları
 • Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı İle Kazanılması:
 1. Türk vatandaşlığının genel yolla kazanılması
 2. Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması
 3. Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması
 4. Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması
 5. Türk vatandaşlığının evlat edinilme yoluyla kazanılması
 6. Türk vatandaşlığının seçme hakkı yoluyla kazanılması

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Yabancılar hukuku ve vatandaşlık hukuku kapsamına en çok hukuki yardım talep edilen ve verdiğimiz hizmetlerin listesi:

 1. Yabancıların ikamet izni alabilmesi için başvuru yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 2. İkamet izinlerinin göç idaresi tarafından iptal edilmesi veya başvurunun ret edilmesi halinde kuruma itiraz ve dava süreçlerinin takip edilmesi,
 3. Yabancıların çalışma izni alabilmesi için başvuruların yapılması ve bu başvurunun takip edilmesi,
 4. Çalışma izin başvurularının reddedilmesi veya çalışma izninin iptal edilmesi halinde itiraz ve dava süreçlerinin takip edilmesi,
 5. Yabancılara uygulanan mevzuat hakkında hukuki danışmanlık sunulması
 6. Yabancıların Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve kanunda aranan koşulların gerçekleşmesi halinde kurumlara başvuruların yapılması ve başvurunun takibinin yapılması
 7. Vatandaşlık başvurularının reddi halinde dava süreçlerinin takip edilmesi,
 8. Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesi, taşınmazlarına 3 yıl satılamayacağına yönelik taahhüt konulması ve uygunluk belgesi alınması  hakkında kanuni şartlar hakkında danışmanlık hizmetleri sunulması.
 9. Yabancıların evlilik işlemleri  hakkında hukuki danışmanlık sunulması
 10. Yabancıların Türkiye’de boşanma davası açılması ve süreçlerinin takip edilmesi 
 11. Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin dava süreçlerinin takip edilmesi
 12. Yabancıların miras haklarının korunması kapsamında danışmanlık hizmetleri ve dava süreçlerinin takip edilmesi

Neden Minval Hukuk

Hukuk Büromuzun ana faaliyetleri yürüttüğü yer Ankara olup Türkiye’nin diğer her farklı noktasında danışanlarına büyük özveri ile hizmet vermeye devam etmektedir. Büromuzun faaliyetlerinin temel aldığı nokta, müşteri odaklılık ve verimliliği merkeze alan bir yaklaşımla kurumsal ilkelere özen gösteren bir yaklaşımla danışanlarımıza en iyi hizmeti sunma gayretidir.

Alanlarında uzmanlaşmış ekimizle bugüne kadar kurumsal 400 şirkete bireysel olarak ise 600’den fazla danışanımıza hizmet vermiş ve işlemlerini sonlandırmış bulunmaktayız. Gerek İkamet İzni gerekse Çalışma İzni ve gerekse de Vatandaşlık Başvuruları alanında Türkiye’nin en çok işlem hacmine sahip kuruluşları arasında yerimizi almış bulunmaktayız.

Tüm personelimiz alanında uzman ve eğitimlidir. Şirketimiz bünyesinde 4 ayrı dili akıcı şekilde kullanmaktayız. Ulusal ve Bölgesel ölçekte geliştirdiğimiz projeler ile danışanlarımızın daima bir adım önde olmalarını sağlamaktayız.

Açık ve Net olarak belirlenen iş prosedürleri ile danışanlarımızın herhangi bir sorunla karşılaşmasının önüne geçmiş oluruz. İş geliştirme süreçlerine önem veririz.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Davaları