Ankara Avukat

Minval Hukuk & Danışmanlık:
‘‘Vatandaşlık Hukuku ve Nüfus Davaları, Göç Davaları, Yabancı Hakları’’, ‘‘Sigorta Hukuku(Trafik ve İş Kazaları)’’, ‘‘İş Hukuku, Kamulaştırma ve İstimlak’’, ‘‘Marka ve Patent Hukuku’’, ‘‘Rekabet Hukuku’’, ‘‘Tazminat Hukuku’’, ‘‘Ölüm ve Yaralamalı Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları’’, ‘‘Yangın Sigortaları’’, ‘‘Dask Sigortası’’ ‘‘İşveren Mali Sorumluluk Sigortaları’’ ‘‘Araç Değer Kaybı ve Araç Hasar Bedeli Davaları’’ ile tazminat ödemekle yükümlü kalan sigorta şirketleri ve SGK’nın ‘‘Rücu Davaları’’ alanında çalışmıştır. Aynı şekilde ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan ‘‘İş Kazaları Nedeniyle Kuruma ve İşverenlere Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları’’ ve ‘‘Rücu Davaları’’ alanında ihtisaslaşmıştır.

Whatsapp İletişim
Sıkça Sorulan Sorular

Açılacak dava,icra takipleri ve diğer hukuki işlemleriniz için avukat tutulması yasalarımız gereği zorunlu değildir. İşlemleri şahıslar ilgili birimlerde tek başlarına da yapabilmektedirler. Ancak Avukat hukuki işlemleriniz için sağlıklı bilgiye ulaşmanın yanı sıra vereceği hukuki yardım ile iş  ve işlemlerinizin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Avukat vasıtası ile iş ve işlemlerinin yürütülmesi süreç sonunda öngörülemeyen zararlardan korunma nızı da sağlamaktadır.

Herhangi bir hak kaybı yaşadığınızı, talep edilebilir bir hakkınız bulunduğunu veya cezai anlamda bir şikayetiniz bulunması halinde hazırlanacak bir dilekçe ile devletin kurmuş olduğu mahkemelere başvuruda bulunulması ile başlayan bir sürece denmektedir. Usul kuralları dahil bir çok kural ile sürecin ilerletildiği, sürecin sonunda dava veya şikayet konusu ile ilgili mahkemelerin hakkınızda hüküm ihdas ettiği ve bu hükme kamu kurumları da dahil olmak üzere herkesin uyması gerekmektedir.  

Davanızın türüne göre değişmekle birlikte burada iki kural ortaya çıkmaktadır. Yer bakımından yetki ile görev bakımından yetki şeklinde. Yer bakımından yetki ilgili mahkemenin idari sınırlar ile çizili çevrede kurulu adliye de açılması iken (mesela ankara çankaya da geçirdiğiniz kaza sonu yaralanmanız halinde maddi tazminata ilişkin davanın ankara merkez adliyesinde görülmesi gerektiği gibi) görev bakımından yetkili yer ise ilgili davaya bakmakla görevlendirilmiş mahkemeleri ifade etmektedir.  (boşanma davası ticaret mahkemesinde değil aile mahkemesinde görülmektedir.)

Dava masrafları çeşitli olup dava türlerine göre değişmekle birlikte dava masrafları müvekkil tarafından ödenmekte olup dosya kapsamında mahkeme veznesine yatırılan masraflar dava sonucu haksız çıkan tarafından haklı çıkan tarafa ödenmektedir.

Ülkemizde her dava bakımından dava süreçleri farklılıklar göstermekle birlikte net olarak dava süresi verilmesi sağlıklı değildir. Davacısı olduğunuz dosyalar bakımından Adalet Bakanlığının davanın açıldığı takip itibari ile hedef süre uygulaması bulunmaktadır. Hedef süre uygulaması tarafların sürece katkısı ile süreç belirli hale gelmektedir. 

Özel hukuk davaları, idare davaları,icra takipleri gibi tarafı olduğunuz dosyalar hakkında uyap vatandaş portaldan veya e devlet sistemi üzerinden görüntüleme sağlanabilmekle beraber şüphelisi mağduru veya suçtan zarar gören tarafı olduğunu savcılık dosyaları e devlet üzerinden görüntülenememektedir.  Adliyelerde bulunan savcılık ön bürolarından tc kimlik numarası veya yabancı kimlik numaranız ile tarafı olduğunuz dosyaları görüntüleyebilmektesiniz.  

Avukatlık ücreti her yıl Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari tarifenin altında kalmamak kaydı ile belirlenebilmektedir. İlgili tarifede belirtilen hizmet türlerine ait tutarlar en düşük ücret olarak addedilmekle beraber belirli bir bedelin dava edildiği durumlarda yüzdelik dilim üzerinden anlaşma sağlabilmektedir. Yüzdelik dilim bakımından üst sınır yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Avukat ile müvekkil arasında anlaşılan şartlar avukatlık sözleşmesi ile de yazılı hale getirilebilir. Tarafların kendi aralarında yaptıkları anlaşma uyarınca bedele ilişkin olmayan davalar bakımından örneğin boşanma davası veya ceza davalarında herhangi bir bedel sınırlaması bulunmamaktadır. 

Avukatlık vekaleti çeşitli eğitimlerden geçen ve barolar birliği tarafından kendisine ruhsat verilerek avukatlık yapma izni almış ve mesleki faaliyetini yürüten baroya kayıtlı avukatlara dava açma ve yürütülmesi için verilen vekalete denir. Avukatlık vekaletleri noterlikler vasıtası ile düzenlenir veya dışarıda düzenlenen vekaletlerin noterlere onaylatılması sureti ile çıkarılır. 

İnsan Kaynakları
Minval Hukuk & Danışmanlık Bürosunda hukukun farklı alanlarında çalışmak ister misiniz?