Askerlik Borçlanması Hesaplama

Askerlik Borçlanması Hesaplama

Askerlik borçlanması hesaplaması yapılırken dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta vardır:

Borçlanılacak Gün Sayısı: Askerlik süresi boyunca geçen toplam gün sayısı, borçlanılacak gün sayısını belirler. Genellikle bu süre, 6 ay veya 12 ay gibi standart askerlik hizmet süreleri üzerinden hesaplanır.

Borçlanılan Gün Sayısı :
Borçlanma Alt Limiti :
Borçlanma Üst Limiti :

Günlük Borçlanma Bedeli: SGK tarafından belirlenmektedir. Günlük borçlanma miktarları, borçlanma yapılacak döneme göre değişiklik gösterir. Günlük borçlanma bedeli, brüt asgari ücretin yüzde 32’si tutarına tekabül eden bedel üzerinden hesaplanarak işlemler gerçekleştirilir.

Toplam Borçlanma Tutarı: Günlük borçlanma bedeli ile borçlanılacak gün sayısının çarpılması sonucu, toplam borçlanma tutarı bulunur. Bu hesaplama, borçlanılacak dönemin günlük borçlanma bedeline ve askerlik süresinin toplam gün sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Askerlik borçlanması yapmak isteyen kişiler hesaplama yapılması için alanında uzman kişilere başvurulması önem arz etmektedir.

Askerlik Borçlanması Nedir?

Askerlik borçlanması, Türkiye'de sigortalı çalışan kişilerin, zorunlu askerlik hizmet sürelerini, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödeme yapmak suretiyle emeklilik günlerinde ve primlerinde geçerli hesaplamalarında değerlendirilecek süre olarak saydırabilmeleri anlamına gelir. Bu süreç, bireylerin emeklilik yaşını ve/veya prim gün sayısını azaltmalarına olanak tanımaktadır.

Askerlik borçlanması, bireylerin emeklilik şartlarını iyileştirmektedir.Hesaplama yaparken, güncel mevzuatı ve SGK tarafından belirlenen günlük borçlanma bedellerini dikkate almak, sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi için kritik öneme sahiptir. Bu süreç, emeklilik planlaması yapan herkes için değerli bir fırsat sunmaktadır.

Askerlik Borçlanması Hesaplama Formülü

Askerlik Borçlanmasi Hesaplama yapabilmek için borçlanılacak gün sayısı ve başvuru yılına ait günlük borçlanma bedellerine ihtiyaç duyulur.

Borçlanılacak Gün Sayısı: 360 gün (12 ay için) (her bir ay 30 güne denk gelecek şekilde hesap edilir)

Günlük Borçlanma Bedeli: 2024 yılı için günlük askerlik borçlanma bedeli en az 213,36 TL olarak belirlenmiştir.

Toplam Borçlanma Tutarı: 360 gün x 213,36 TL = 76.809,60 TL

Askerlik Borçlanması Nasıl Hesaplanır?

Askerlik borçlanmaları, sigortalı olarak çalışanlar kişiler için 360 gün, yani 12 ay üzerinden yapılır. Bu süre, askerlik süresinin tamamı veya bir kısmı olabilir. Askerlik borçlanma bedeli, günlük brüt asgari ücretin %32'si olarak hesaplanır. 2024 yılı için brüt asgari ücret 20.002,50 TL olarak açıklanmıştır.

Hesaplama yapılacak olur ise:
Aylık Brüt Kazanç (Asgari Ücret İçin): 20.002,50 TL
Günlük Brüt Kazanç (Asgari Ücret İçin): 666,75 TL
Askerlik Borçlanması Hesaplama (Günlük en az/%32):213,36 TL

Kimler Askerlik Borçlanması Yapabilir?

Askerlik borçlanması, hem erkeklerin zorunlu askerlik hizmeti için hem de kadınların isteğe bağlı olarak yaptıkları askerlik hizmetleri için geçerlidir. Askerlik borçlanması, herhangi bir sigortalı işte çalışmayanlar için de yapılabilir. Bu durumda, askerlik borçlanması bedeli, sigortalı olarak çalışmayan kişinin prime esas kazancı üzerinden hesaplanır.

Askerlik Borçlanması Prim Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

Askerlik borçlanmasına ilişkin başvuru yapıldıktan sonra, primlerin ödenmesi için borçlanmanın tarafınıza tebliğinden itibaren 1 aylık süre için gerçekleştirilmelidir. Belirlenen bu 1 aylık süre içinde ödeme yapılmaz ise askerlik borçlanmasına ilişkin başvuru sistem tarafından iptal edilir. Başvurusu yapılan ancak bedeli ödenmeyen bu süreler prim günü olacak sayılmaz. Ödemeye ilişkin bu süre uzatılmaz ve kişilere bu başvuruya ait yeni bir hak da verilmez. Ödenecek bedeller taksite bölünmemekte ve tek bir seferde ödemesinin yapılması gerekmektedir. Başvurusu, süresinde ödeme yapılmaması nedeniyle iptal olan kişilerin tekrar başvuru yapması ve talepte bulunması mümkündür. Askerlikte geçirilen sürelere ilişkin bu borçlanmaların tamamının tek seferde borçlanılması gerekmez. Toplam 540 gün askerlik yapan kişiler dilerler ise sadece 360 günlük kısmı için askerlik borçlanması yapabilmektedir. Emeklilik primleri ödenen kişinin mesela sadece 6 aylık prim günü eksiği kalmış ise 6 aylık ödeme yaparak başvurusunu bu şekilde de yapabilmektedir.

Askerlik Borçlanması Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanması hakkında sorgulama e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sistem üzerinden askerlik borçlanmasına esas tutarı, ödeme zamanına ilişkin bilgiler ve toplam borçlanma miktarı gibi bilgilere erişim sağlanabilmektedir.
E-devlete giriş yaptıktan sonra e-hizmetler kısmından kurumlar sekmesine tıklanır ve Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne tıklanır veya direkt olarak arama butonuna 4A Askerlik Borçlanması kısmına gidilir. Tıkladıktan sonra askerlik borçlanması dökümü karşınıza çıkacaktır. Tüm bilgiler borçlanmaya ilişkin zamanlar, ödeme tarihleri ve borçlanma tutarlarının tamamı görülecektir.

Askerlik Borçlanması Talep Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Askerlik borçlanması başvuru talep dilekçesi SGK’ya giderek bizzat form doldurup teslim edilerek yapılabileceği gibi e devlet üzerinden elektronik ortamda doldurularak da tamamlanabilmektedir.

Doldurulacak formda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz girilmelidir. Burada dikkatle doldurulması gereken seçenek ise borçlanma miktarının hesabında günlük kazanç miktarı ile borçlanılmak istenilen süreye ilişkin bölümdür. Askerlik borçlanması yapmak isteyen kişiler er olarak geçirilen süre seçeneğine tıklamalıdır/işaretlemelidir. En son ek bir belge var ise belgeler de başvuruya eklenmeli ve eksiksiz sekilde teslim yapılmalıdır.