Netten Brüte Maaş Hesaplama

Netten Brüte Maaş Hesaplama

Net maaş, brüt maaştan yapılan kesintiler sonucunda elde edilen sonuçtur. Yani net maaş işçinin eline, kesinti olmadan geçen paradır.

En basit haliyle net maaş hesaplaması şu şekildedir: Net Maaş = Brüt Maaş – (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi) baz alınarak hesaplanır.

İçeriğimizde sunulan hesaplama formülü sayesinde 2023 netten brüte maaş hesaplama yapılabilmektedir. Bu bilgileri doğru bir şekilde hesaplama tablosunda işaretleyerek sağlıklı sonuca ulaşabilirsiniz.


Dönem Brüt Ücret SGK İşçi Primi SGK İşsizlik İşçi Primi Gelir Vergisi Matrahı Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası Damga Vergisi Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası Asgari Geçim İndirimi Net Ücret SGK İşveren Primi SGK İşsizlik İşveren Primi Toplam Maliyet
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
Ortalama
*Burada hesaplanan tutarlar bilgilendirme amaçlıdır, hesaplanan tutarlara dair hiçbir sorumluluk kabul edilmez.


Brüt Maaş Nedir?

Brüt Maaş, Net Maaşa SGK İşçi Primi, İşsizlik Sigortası, Gelir Vergisi ve Damga Vergisinin eklenmesi ile elde edilen toplam tutara Brüt Maaş denilir.

Brüt maaştan yapılan kesintiler brüt maaş üzerinden uygulanır ve çalışanlar adına işverenler tarafından ilgili kurumlara ödenir.

Formüle Edilmiş Haliyle Brüt Maaş = Net Maaş + SGK İşçi Primi + İşsizlik Sigortası + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Net Maaş Nedir?

Net Maaş, brüt maaş üzerinde yapılan kesintilerden sonra kalan tutar başka bir deyişle işçinin eline geçen tutara Net Maaş denilmektedir.

Formüle Edilmiş Net Maaş = Brüt Maaş – SGK İşçi Primi – Gelir Vergisi – Damga Vergisi – İşsizlik Sigortası.

Net Maaş ve Brüt Maaş Arasındaki Fark Nedir?

Net Maaş ile Brüt Maaş arasındaki fark yasal kesintiler yapıldıktan sonra işçinin eline geçen toplam maaş noktasında toplanmaktadır.

Nitekim Brüt Maaş, Net Maaşa SGK İşçi primi, işsizlik sigortası, gelir vergisi ve damga vergisi eklenerek elde edilen sonuçtur.

Net Maaş ise brüt maaş üzerinde yapılan kesintilerden sonra kalan tutardır.

Netten Brüte Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Netten Brüte Maaş hesaplaması yapılabilmesi için öncelikle işçinin net maaşı tespit edilmesi gerekmektedir. İşçinin Net Maaşı tespit edildikten sonra tespit edilen bu tutara SGK İşçi Primi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, İşsizlik Sigortası eklenir. Bu yasal kesintilerin eklenmesi sonucu elde edilen toplam tutar işçinin Brüt Ücretini ifade eder.

Burada hemen şunu da ifade edelim ki işçi, çalıştığı döneme ilişkin Brüt Ücret üzerinden değil Net Ücret üzerinden maaş almaktadır. Ancak işverenle husumet yaşandığı takdirde Brüt Ücret üzerinden hesaplama yapılır.