Kasko Değer Kaybı Öder Mi

Araç değer kaybı KASKO sigortasından da talep edilebilmektedir. Ancak KASKO sigortasından değer kaybı talebinde bulunulabilmesi için poliçede değer kaybı tazminatının açıkça teminat dışında bırakılmamış olması gerekmektedir. Başka bir deyişle poliçede değer kaybı klozu bulunmalıdır.

Öte yandan kusurlu araç sahibi kendi kaskosuna başvurarak Değer Kaybı talebinde bulunabilir. Aynı şekilde kusursuz araç sahibi kusurlu aracın KASKO sigortasına başvurarak değer kaybı talebinde bulunabilir.

Önemli Bilgi: 

KASKO sigortasına başvurabilmek için Trafik Sigortası poliçesinin tüketilmiş olması gerekmektedir. Başka bir deyişle Kasko sigortası, trafik sigortasını aşan zararları karşıladığından öncelikle trafik sigortasına başvuru yapılarak poliçe limiti tahsil edilir.

Sigorta Hukuk Davaları

Araç Değer Kaybı Sorgulama

Araç Değer Kaybı talebinde bulanabilmek için araç sahibinin tam (%100) oranında kusurlu olmaması gerekmektedir. Ancak bu durum KASKO sigortaları için geçerli değildir. Nitekim Kasko poliçesinde ‘’Değer Kaybı’’ klozu bulunması durumunda Kasko sigortalısı %100 oranında kusurlu olsa bile  değer kaybı alınabilecektir. 

Araç Değer Kaybını kim öder sorusuna gelince. 

Araç Değer Kaybının Trafik Sigortasından veya Kaskodan alınabilmesi için kusurlu aracın sigortasının kaza tarihi itibarı ile geçerli olması gerekir.

Önemli Not:

Kazaya karışan kusurlu aracın sigortasının bulunmaması durumunda Güvence Hesabı Değer Kaybı ödemez. Zira Güvence Hesabı, Ölüm ve Cismani zararlar için teminat sağlayan bir güvencedir.

Araç Değer Kaybı Kasko Sigortasından Nasıl Alınır?

Maddi hasarlı trafik kazalarında meydana gelen zararların (Araç Değer Kaybı) sigorta şirketlerinden tazmin edilebilmesi için, hasar dosyası ile ilgili şirkete başvuru yapılması gerekmektedir. Yapılan başvuru üzerine sigorta şirketi olumlu veya olumsuz dönüş yapabileceği gibi herhangi bir dönüş sağlamayabilir.  Şirketin dönüş yapmaması durumunda şirket aleyhinde dava açılabilir. Türkiye’de yargılamaların uzun sürmesinden dolayı genellikle Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru süreci işletilmektedir. Ancak Tahkim Komisyonuna başvuru süreci teknik bir bilgiye sahip olmayı gerektirmektedir. Bu sebeple hasar bedeli için sigorta alanında uzman bir Sigorta Avukatı gözetiminde davanın yürütülmesinde fayda bulunmaktadır.

Kasko Sigortasından Değer Kaybı Tazminatı Talebi Dilekçe Örneği

……………………… SİGORTA A.Ş.’YE

KONU                   : ……………… Poliçe No’lu Genişletilmiş Kasko bedelinden 200.000,00-TL  DEĞER KAYBI BEDELİNİN tarafımıza ödenmesi talebidir.

23.08.2022 tarihinde Ankara’da meydana gelen trafik kazası neticesinde, mülkiyeti müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC:…………….)’a ait 006 ww 0606 plakalı araç ile Gxxxx Yxxxxx sevk ve idaresindeki 34 xx 3434 plakalı aracın çarpışması sonucu çift taraflı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Söz konusu kaza sebebiyle müvekkile ait araçta 183.067,70-TL’lik hasar meydana gelmiş ve yine aynı kaza sebebiyle araç 200.000,00-TL tutarında değer kaybına uğramıştır.

Kaza tespit tutanağından da görüleceği üzere şirketiniz nezdinde ……………. No’lu poliçeyle sigortalanmış olan 34 xx 3434 plakalı araç sürücüsü meydana gelen kazada kusurlu ve sorumludur. Müvekkilimin ise müterafik kusuru bulunmamaktadır.

Ancak 34 xx 3434 plakalı aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin teminat limitinin 100.000,00-TL olması ve aracın onarımı için 183.067,70-TL ödenmiş olması sebebiyle değer kaybı bedeli talep edilememiştir. Kusurlu aracın şirketinizde ………………… Poliçe No’lu Genişletilmiş Kasko Poliçesi bulunması nedeniyle tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

Öyle ki aracın değer kaybı bedeli ile ilgili olarak Zorunlu Trafik Sigortasının poliçe teminat limitinin dolması sebebiyle müvekkile ait araçta meydana gelen değer kaybının tazmininden Genişletilmiş Kasko Sigorta Poliçesini düzenleyen şirketiniz sorumlu olup, anılan meblağın müvekkilime ödenmesi gerekmektedir.

İzah edilen nedenlerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 8 iş günü içinde, 200.000,00-TL ARAÇ DEĞER KAYBI BEDELİNİN tarafımıza ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize yargı yoluna başvurulacağı, yargılama masrafı, ticari temerrüt faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur……/……/2023

                                                                                                                                                                                                                      İhtar Eden Vekili

                                                                                                                                                                                                      Av. Minval Hukuk & Danışmanlık 

Hesap Sahibi:

IBAN:

Vakıfbank/Ankara Adliye Sarayı Şubesi

EKİ :

  1. Kaza Tespit Tutanağı, Araç Fotoğrafları,
  2. Araç ruhsatı,
  3. Genişletilmiş Kasko Poliçesi, Ekspertiz Raporu, (Kesin Rapor
  4. Kazaya Karışan Araç Tescil Bilgileri,
  5. Değer Kaybı Ekspertiz Raporu ve Faturası
  6. Onaylı Vekaletname sureti.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir