Araç Hasar Farkı Nedir? Nasıl Alınır?

Sigorta Hukuku Davaları Hasar farkı, hasar gören aracın onarımının orijinal parçalar yerine eş değer parçalar kullanılarak yapılması halinde orijinal parçalarla onarım bedeliyle eş değer parçalarla onarım bedeli arasındaki farka denir. Araçta oluşan zararın orijinal parçalar yerine eş değer parçalarla giderilmesi halinde araçta oluşan gerçek zarar tazmin edilemeyeceği için dava yoluyla bakiye zarar miktarı tazmin edilebilir. Hasar...

Read More

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Alınır?

Sigorta Hukuku Davaları Ölümlü trafik kazasında sigorta tazminatı alabilmek için meydana gelen kazada haklılık oranının bulunması gerekir. Kazaya karışan aracın trafik sigortası hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa söz konusu tazminatta yine o şirketten alınır. Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? Ölümlü trafik kazası sonucu vefat eden kişinin yakınları zarar veren kişilerden cenaze giderlerini, ölüm...

Read More

Kira Sözleşmesi Nedir?

İçerik Başlıkları Kiraya verenin, bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kiracı ile Kiraya Veren arasında yapılacak bir sözleşme ile mülkün kullanımı karşılığında bedel ödenmesini ve bunun şartlarına ilişkin anlaşma sağlanmasına yönelik bir sözleşme olması dolayısı ile iki tarafa da borç yükleyen...

Read More

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Çeşitleri

Sigorta Hukuku Davaları Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Nedir? Ölümlü trafik kazası tazminatı, meydana gelen kaza neticesinde bir taraf kusuruyla diğer tarafın ölümüne sebep olmuşsa açılan dava sonucunda alınan maddi ve manevi tazminattır. Ölümlü Trafik Kazalarında İstenebilecek Tazminat Çeşitleri Ölümlü trafik kazalarında istenebilecek tazminat çeşitleri; destekten yoksun kalma tazminatı, maddi tazminat ve manevi tazminattır. Destekten Yoksun...

Read More

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davası, kaza sonucu yaralanan kişi ya da kişilerde oluşan ekonomik veya fiziksel zararlar için talep edilebilecek bir tazminat türüdür. Yaralanmalı trafik kazası neticesinde oluşan zararların kanıtlanması ve sorumluluğun belirlenmesiyle maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Sigorta Hukuku Davaları Yaralanmalı Trafik Kazalarında Talep Edilebilecek Tazminat Çeşitleri Yaralanmalı trafik kazası sonucu yaralanan kişi ya...

Read More

Ölüm İzni Nedir?

Ölüm izni, Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu’nda mazeret izni başlığı altında düzenlenmiştir. Bu çerçevede kamu çalışanlarına ve işçilere belli bir dereceye kadar olan yakınlarının ölümü hâlinde ücretli izin verilir. Vergi ve İdare Hukuku Davaları Ölüm İzni Kaç Gündür? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 104. Maddesinde kamu çalışanlarının mazeret izinlerini düzenler. Maddenin B bendinde kamu...

Read More

Yaralanmalı Trafik Kazasında Sigortaya Başvuru

Sigorta Hukuku Davaları Yaralanmalı Trafik Kazası Nedir? Yaralanmalı trafik kazası, bir trafik kazasının sonucunda bir veya daha fazla kişinin yaralandığı durumu ifade eder. Trafik kazaları genellikle araçlar arasında, araçlarla yayalar arasında veya araçlarla diğer nesneler arasında meydana gelir. Yaralanmalı trafik kazaları, hafif yaralanmalardan ciddi yaralanmalara kadar çeşitli düzeylerde zarara neden olabilir. Sigorta Şirketine Başvuru Zorunluluğu...

Read More

Terörizmin Finansmanı Suçu Nedir?

Türk Ceza Hukuku bakımından terörizmin finansmanı suçu, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun’un 4. maddesine göre, terörizmin finansmanı suçu, 3’üncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek bir teröriste veya terör örgütüne fon sağlanması veya fon toplanmasıdır. Ceza Hukuku İçerikler...

Read More

Nafaka Nedir? Nafaka Türleri Nelerdir?

Aile ve Medeni Hukuk Davaları Nafaka, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen durumların varlığı halinde mahkeme kararıyla, bir eşin diğer bir eşe veya bir kişinin yardıma muhtaç olan yakınına ödemekle yükümlü olduğu ödenektir. Nafaka, sadece boşanma sonucu eşler arasında mevcut olan bir uygulama değildir. Kişi, yardıma ihtiyacı olan bir yakınına da nafaka ödeme yükümlülüğü altına girebilir. Türk Medeni Kanunu’nda...

Read More