İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik sigortası, işçilerin, iş yetenekleri, sağlıkları ve yeterlilikleri olmasına rağmen, hizmet akdi ile bir işyerinde çalışmaları sırasında, herhangi bir kasıt olmaksızın işlerini kaybettikleri durumlarda, yaşadıkları gelir kaybını belirli bir süre ve ölçüde karşılayan geçici bir destektir. Aynı zamanda sigortacılık tekniği ile faaliyet göstermekte olup Devlet tarafından kurulmuş ve zorunlu bir sigorta koludur.

İşsizlik sigortası kapsamında olan ve işsizlik riskiyle karşılaşan sigortalılara ödenen geçici destek tutarı ise işsizlik maaşı denilir.

2023 yılında en düşük işsizlik maaşı 5 bin 325 TL en yüksek ise 10 bin 650 TL olarak belirlenmiştir.


					
						
						
İşsizlik Maaşı Süresi :
İşsizlik Maaşı (Brüt)-Taban :
İşsizlik Maaşı (Brüt)-Tavan :
Günlük İşsizlik Ücreti (Brüt) :
Damga Vergisi (%0,759) :
Aylık İşsizlik Maaşı (Net) :

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik Maaşı, iş sözleşmesi kendi iradesi dışında haksız bir şekilde feshedilen işçinin işsiz kaldığı dönemde mağduriyetinin giderilmesi amacıyla SGK tarafından sağlanan güvencedir.

İşsizlik Maaşı Şartları

İşsizlik Maaşının şartları şu şekildedir. Buna göre;

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen bir konferansta işsizliğin uluslararası standart tanımı üç unsur üzerine oturtulmuştur. Bunlar;
 1. İşsiz olma,
 2. Halen çalışmaya elverişli bulunma,
 3. Bir iş talep etme şeklinde sıralanmaktadır. Uluslararası standartlara göre ancak bu üç unsuru birlikte taşıyanlar işsiz kabul edilmektedir.
 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün (4 ay) hizmet akdine tabi olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün (20 ay) süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
 • Çalışanın, işsizlik maaşından yararlanabilmesi için aynı zamanda iş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona ermesi gerekir. Bunlar:
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından süreli fesih yoluyla sona erdirilmesi
  • İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle sona erdirilmesi
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle sona erdirilmesi
  • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
  • İşyerinin devri, kapatılması veya niteliğinin değişmesi nedeniyle işsiz kalınması
  • İşyerinin özelleştirilmesi nedeniyle işsiz kalmak, nedenleriyle sona ermesi

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır konusu sıkça karşılaşılan sorunlardan biridir. Buna göre İşsizlik maaşından yararlanmak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik Maaşı nasıl hesaplanır sorusu en çok sorulan sorulardan biridir. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Örneğin son 4 ayda prime esas kazançlarının aylık ortalaması 6.000 TL olan bir işçinin, bu tutarın % 40’ı olan 2.400 TL tutarında işsizlik maaşı alabilir. Bu rakama damga vergisi dahildir.

Buna göre; 2023 yılında en düşük işsizlik maaşı 5 bin 325 TL en yüksek ise 10 bin 650 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücret İşsizlik Maaşı Hesaplama
Güncel asgari brüt ücret üzerinden yapılan işsizlik maaşı hesaplaması şu şekildedir:
13.414,50 / 30 = 447,15 (bir günlük brüt kazanç)
447,15 x 0,4 = 178,86 (bir günlük brüt kazancın %40’ı)
178,86 x 30 = 5.365 TL (30 günlük %40 oranında brüt kazanç)