Av. Arb. Bilal SAYIN, Batman İli Kozluk İlçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına burada başlayan SAYIN, lise eğitimini tamamlamasının akabinde, aynı yıl Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, hukuk eğitimini tamamlayarak Ankara Barosunda avukatlık stajını başlatmıştır. Bir yıllık staj eğitimini aldıktan sonra Ankara’da kurucu ortağı olduğu Minval Hukuk ve Danışmanlık avukatlık bürosunu kurarak serbest avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. Halen avukatlık mesleğine aktif bir şekilde devam etmektedir.

İHTİSASLAŞMA:

Av. Bilal SAYIN, 2017 Yılından bu yana, Sigorta Hukuku alanında ‘‘Ölüm ve Yaralamalı Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları’’, ‘‘Yangın Sigortaları’’, ‘‘İşveren Mali Sorumluluk Sigortaları’’ ‘‘Araç Değer Kaybı ve Araç Hasar Bedeli Davaları’’  ile tazminat ödemekle yükümlü kalan sigorta şirketleri ve SGK’nın ‘‘Rücu Davaları’’ alanında çalışmıştır.

DİĞER ALANLAR: Özel Hukuk alanında; ‘‘Fikri Mülkiyetin İhlalinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları’’, ‘‘Marka ve Patent Tecavüzünden Kaynaklanan Davalar’’, ‘‘Kamulaştırmasız El Atma Davaları’’, ‘‘Tapu İptal ve Tescil’’, ‘‘İşçilik Alacakları’’, ‘‘Boşanma Davaları’’, ‘‘Kamulaştırma Bedelinin İadesi’’, ‘‘Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Kat Mülkiyetinden Doğan Her Türlü Uyuşmazlık’’, ‘‘Nafaka’’, ‘‘Çocukla Şahsi Münasebet Tesisi’’, ‘‘Vekalet Yetkisinin Kötüye Kullanımı’’, ‘‘Elbirliği Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi’’, ‘‘Ecrimisil’’, ‘‘Ortaklığın Giderilmesi’’, ‘‘Haksız El Atmanın Önlenmesi’’, ‘‘Kira Hukuku ve Tahliye Davaları’’, ‘‘İpotek, Rehin Tesisi’’ gibi alanlarda çalışılmıştır.

Av. Bilal SAYIN

Aynı zamanda İş Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında Uzman Arabuluculuk eğitimlerini tamamlayarak arabuluculuk görevini sürdürmektedir. Avukatın, Yetkin Yayınlarında yayınlanmış ”Sigorta Hukuku ve Tahkim Uygulamaları” kitabı mevcuttur. 

Linkeden hesabı:  https://www.linkedin.com/in/arb-av-bilal-sayin-13a328227/

Avukat Bilal SAYIN – Hesap Bilgileri

Banka Adı              :    Vakıfbank T.A.O.
Şube                       :    Ankara Adliye Sarayı Şubesi 
Hesap Sahibi          :   Bilal SAYIN
IBAN                       :   TR380001500158007308210312