Bu makalemizde KTK 57/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?, KTK 57/1-c Ceza Puanı Ne Kadar?, KTK 57/1-c İhlalinde Sürücü Belgesine El Konulur Mu?, KTK 57/1-c Araç Trafikten Menedilir Mi?, Sürücü Araç Kullanmaktan Menedilebilir Mi?, KTK 57/1-c Ödeme Yöntemleri Nelerdir?, 57/1-c Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?, KTK 57/1-c Trafik Cezası İptal Edilebilir Mi?, KTK 57/1-c Erken Ödeme İndirimi Var Mı?, Ehliyet Ceza Puanı Sorgulama Nasıl Yapılır?, Sürücü Belgesi Mahkemelerce İptal Edilir Mi?, Ceza Tebliğ Tarihi Ne Zamandır?, Trafik Cezası Ödenmezse Ne Olur? gibi soruların cevaplarını derledik. 

Sizlere sunulan işbu çalışmamız 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olup trafik ihlallerinde sürücülerin alacağı cezaların tespiti noktasında faydalı olacaktır. Zira sürücülerin, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında düzenlenen yükümlülüklerden herhangi birini ihlal etmesi sonucunda idari para cezasına hükmedilecektir. 

KTK 57/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?

Bununla birlikte, idari para cezasına itiraz edilmek suretiyle iptal edilmesi mümkündür. Nitekim, makalemizde detaylıca belirtildiği şekilde araç sürücülerine verilen idari para cezasına itiraz etme imkânı tanınmış olup bu hukuki yola araç sürücüleri tarafından başvurulması, birtakım maddi hak kayıplarının doğmaması açısından son derece önem teşkil etmektedir.

57/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 57/1-c maddesindeki trafik ihlalinde, ihlali yapan sürücülere 2024 yılı için 690 Türk lirası idari para cezası uygulanır. KTK Madde 57 c) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise,

 1. Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara,
 2. Motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen araca, geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

KTK 57/1-c Ceza Puanı Ne Kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’nun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ceza rehberinde, 

KTK 57/1-c İhlalinde Sürücü Belgesine El Konulur Mu?

KTK 57/1-c ihlalinde, sadece bu ihlalden dolayı sürücünün sürücü belgesine EL KONULMAYACAKTIRAncak KTK 57/1-c trafik cezası ihlalinin yanında, sürücü belgesine el konulmasını gerektirecek başka bir kural ihlali mevcutsa sürücü belgesine el konulabilir.

KTK 57/1-c Araç Trafikten Menedilir Mi?

Yalnıza KTK 57/1-c ihlalinden kaynaklı olarak araç trafikten menedilmeyecektir.

Sürücü Araç Kullanmaktan Menedilebilir Mi?

KTK 57/1-c ihlalinde, hakkında cezai işlem uygulanan sürücü söz konusu ihlal sebebiyle araç kullanmaktan menedilmez.

KTK 57/1-c Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği Paracezalarının ödeme şekli başlıklı maddesinde ‘’Trafik idarî para cezaları; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir. TRAFİK İDARİ PARA CEZALARI KREDİ KARTI İLE DE ÖDENEBİLİR.’’ denilmek suretiyle, trafik cezalarının ödeme yöntemleri belirtilmiştir.

KTK 57/1-c Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik cezasına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir.

Sulh Ceza Mahkemesine başvuru için gerekli evraklar;

 1. Trafik cezasına itiraz dilekçesi,
 2. Trafik cezası kesilen araca ait ruhsat fotokopisi,
 3. Trafik cezası kesilen kişiye ait ehliyet fotokopisi,
 4. Trafik cezası kesilen kişiye ait kimlik fotokopisi,
 5. Trafik cezasının karar tutanağının/tebligatının fotokopisi,
 6. Trafik cezası ödenmiş ise ödemeye ait dekont,
 7. Haklılığı kanıtlayan somut deliller.

KTK 57/1-c Trafik Cezası İptal Edilebilir Mi?

İlgili mevzuatta trafik cezasına itiraz edilebileceği düzenlenmişse, Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak trafik cezasına itiraz edilebilir. Mahkemece itiraz sebeplerinin haklı bulunması durumunda söz konusu trafik cezası iptal edilebilir.

KTK 57/1-c Erken Ödeme İndirimi Var Mı?

“Para Cezalarının Ödeme Süresi” başlıklı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 165. maddesinde Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır.” denilmektedir. 

2024 yılı için 690 Türk lirası olarak belirlenen 57/1-c cezası, erken ödendiği takdirde %25 İndirimli olarak 517,50 Türk Lirası ödenebilecektir.

Ehliyet Ceza Puanı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sürücüler, ehliyet ceza puanlarını ve trafik cezalarını e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak kolayca öğrenebilirler.

 1. Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama:  https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama
 2. Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama: https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-surucu-belgesi-ve-sahislara-yazilan-ceza-sorgulama

Sürücü Belgesi Mahkemelerce İptal Edilir Mi?

Yalnızca 57/1-c ihlali sebebiyle sürücü belgeleri mahkemelerce iptal edilmez. Ancak KTK 57/1-c trafik cezası ihlalinin yanında, sürücü belgelerinin mahkemelerce iptal edilmesini gerektiren başka bir kural ihlali mevcutsa sürücü belgeleri mahkemelerce iptal edilebilir.

Trafik Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Trafik idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmezse cezaya geciken her ay için %5 oranında faiz uygulanır. Ancak uygulanacak faiz, cezanın iki katından fazla olamaz. Her ay %5 faiz uygulanan trafik cezası hala ödenmezse kişinin bankada bulunan hesaplarından faiziyle beraber tahsil edilir. Eğer kişinin bankada parası yoksa maaşına haciz konulur veya hakkında icra takibi başlatılır.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir