Rekabeti Sınırlama Amacı ve Yetkisi

Rekabet Hukuku Davaları İçerik BaşlıklarıRekabeti Sınırlama Amacı Nedir?Rekabeti Sınırlama YetkisiRekabeti Sınırlama AmacıRekabeti Sınırlama Yasağı Nedir?Rekabeti Sınırlama Yasakları ve Ceza Rekabeti Sınırlama Amacı Nedir? Rekabeti sınırlama amacı, piyasada rekabetin sağlıklı bir şekilde işlemesini güvence altına almak ve rekabeti bozan uygulamalara karşı mücadele etmektir. Bu amaç kapsamında düzenlenen unsurlar; Fiyat Düzenlemeleri: Firmalar arasında yapılan anlaşmalar veya koordinasyonlar sonucu

Read More

Rekabet Hukukunda Mahkemelerin Yetkisi

Rekabet Hukuku Davaları Mahkemelerin etkin kullanımı, hukuki süreçlerin adil ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Yetkin mahkemeler, rekabet ihlalleriyle ilgili davalara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek piyasa düzenini korur, haksız rekabetin önlenmesini sağlar. İçerik BaşlıklarıGenel Mahkemelerin YetkisiÖzel Rekabet MahkemeleriRekabet Otoritelerinin YetkisiUluslararası Mahkemelerin YetkisiRekabet Hukukunda Mahkemelerin Yetkisi ve Önemi Genel Mahkemelerin Yetkisi Rekabet hukuku

Read More

Rekabet Hukukunda Kurulun Alabileceği Kararlar

Rekabet Hukuku Davaları İçerik BaşlıklarıRekabet Kurulu Nedir? Yetkileri Nelerdir?Soruşturma ve İnceleme SüreciKararların Alınmasıİtiraz ve İtiraz İncelemesiKararların UygulanmasıKararların Etkisi ve Sonuçlarıİtiraz ve Dava Yolu Rekabet Kurulu Nedir? Yetkileri Nelerdir? Rekabet Kurulu, rekabetin korunması ve rekabet ihlalleri ile mücadele amacıyla kurulmuş olan bir kurumdur. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösterir ve rekabeti sınırlayan uygulamaları inceleyerek, rekabet

Read More

Rekabet Kanunlarının İşlevi

Rekabet Hukuku Davaları Rekabet Nedir? Rekabet, ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi ve piyasa koşullarının adil bir şekilde işlemesi için önemli bir kavramdır. Rekabet Hukuku, rekabetin korunması ve teşvik edilmesi amacıyla düzenlemeler içeren bir hukuki disiplindir. Türk Rekabet Hukuku, öncelikle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilir. Bu kanun, rekabeti sınırlayıcı, bozucu veya sahtecilik içeren uygulamalara karşı

Read More

Haksız Rekabet ve Haksız Rekabet Davaları

Rekabet Hukuku Davaları İçerik BaşlıklarıHaksız Rekabet Nedir?Hangi Davranışlar veya Hareketler Haksız Rekabeti Oluşturur?Haksız Rekabet Sebebiyle Oluşacak Hukuki Sonuçlar Nelerdir?Haksız Rekabete Karşı Hangi Davalar Açılabilir?Hukuk DavalarıCeza DavalarıHaksız Rekabet Davalarında ZamanaşımıHaksız Rekabet Davasını Kimler Açabilir? Haksız Rekabet Nedir? Haksız rekabet; rekabetin dürüstlük kurallarına aykırı davranışları içermesi ve rekabet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Nitekim, Türk Ticaret Kanunu’nun 54. maddesinde “rakipler

Read More