Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

                                                                            ……………………… SİGORTA A.Ş.’YE 

KONU                       : ……………… Poliçe No’lu Genişletilmiş Kasko bedelinden 200.000,00-TL      DEĞER KAYBI BEDELİNİN tarafımıza ödenmesi talebidir. 

 1. 08.2022 tarihinde Ankara’da meydana gelen trafik kazası neticesinde, mülkiyeti müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC:…………….)’a ait 006 xx 0606 plakalı araç ile Gxxxx Yxxxxx sevk ve idaresindeki 34 xx 3434 plakalı aracın çarpışması sonucu çift taraflı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Söz konusu kaza sebebiyle müvekkile ait araçta 183.067,70-TL’lik hasar meydana gelmiş ve yine aynı kaza sebebiyle araç 200.000,00-TL tutarında değer kaybına uğramıştır. 
 2. Kaza tespit tutanağından da görüleceği üzere şirketiniz nezdinde ……………. No’lu poliçeyle sigortalanmış olan 34 xx 3434 plakalı araç sürücüsü meydana gelen kazada kusurlu ve sorumludur. Müvekkilimin ise müterafik kusuru bulunmamaktadır. 
 3. Ancak 34 xx 3434 plakalı aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin teminat limitinin 100.000,00-TL olması ve aracın onarımı için 183.067,70-TL ödenmiş olması sebebiyle değer kaybı bedeli talep edilememiştir. Kusurlu aracın şirketinizde ………………… Poliçe No’lu Genişletilmiş Kasko Poliçesi bulunması nedeniyle tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.
 4. Öyle ki aracın değer kaybı bedeli ile ilgili olarak Zorunlu Trafik Sigortasının poliçe teminat limitinin dolması sebebiyle müvekkile ait araçta meydana gelen değer kaybının tazmininden Genişletilmiş Kasko Sigorta Poliçesini düzenleyen şirketiniz sorumlu olup, anılan meblağın müvekkilime ödenmesi gerekmektedir.
 5. İzah edilen nedenlerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 8 iş günü içinde, 000,00-TL ARAÇ DEĞER KAYBI BEDELİNİN tarafımıza ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize yargı yoluna başvurulacağı, yargılama masrafı, ticari temerrüt faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur……/……/2024

                                                                                                                         İhtar Eden Vekili  

                                                                                                              Minval Hukuk & Danışmanlık 

Hesap Sahibi:

IBAN:

Vakıfbank/Ankara Adliye Sarayı Şubesi

EKİ    :

 1. Kaza Tespit Tutanağı, Araç Fotoğrafları,
 2. Araç ruhsatı,
 3. Genişletilmiş Kasko Poliçesi, Ekspertiz Raporu, (Kesin Rapor)
 4. Kazaya Karışan Araç Tescil Bilgileri,
 5. Değer Kaybı Ekspertiz Raporu ve Faturası,
 6. Onaylı Vekaletname sureti.  
Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir