Araç Hasar Bedeli İhtar (İhbar) Dilekçesi (Kasko)

 

                                                                                 ……………………….. SİGORTA A.Ş.’YE 

KONU                       : ……………………… Poliçe No’lu Kasko Sigortasından kaynaklı bakiye 40.000,00 TL MADDİ TAZMİNATIN (ARAÇ HASAR BEDELİ) (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tarafımıza ödenmesi talebidir.

12.2021 tarihinde Ankara’da meydana gelen trafik kazası neticesinde, mülkiyeti müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC:…………….)’e ait 006 xx 0606 plakalı araç ile Gxxxx Yxxxxx sevk ve idaresindeki 34 xx 3434 plakalı park halindeki araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza tespit tutanağından da görüleceği üzere 006 xx 0606 plakalı aracı sevk ve idare eden Mxxxxxx Hxxxxx kusurludur. Kazaya karışan 006 xx 0606 plakalı araç kaza tarihinde ……………… Sigorta A.Ş nezdinde ……..-…..-……. No’lu ‘‘KASKO’’ sigorta poliçesi ile teminat kapsamındadır. 

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları A1 Sigortanın Konusu başlığı altında; ‘‘Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır..’’ hükmüne amir olup araçta meydana gelen hasarlar TEMİNAT kapsamında olduğuna değinilmiştir.

Her ne kadar tarafınızca 210.000,00 TL ödeme yapılmış olsa da Eksper Mütalaa Raporunca belirlenen rayiç bedel 250.000,00 TL’dir. Bu sebeple bakiye 40.000,00 TL’nin tarafımıza ödenmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İzah edilen nedenlerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 8 iş günü içinde, BAKİYE ARAÇ HASAR BEDELİNİN (PERT FARK BEDELİNİN) tarafımıza ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize yargı yoluna başvurulacağı, yargılama masrafı, ticari temerrüt faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur. ……/……/2023

                                                                                                                                                                      İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                                Minval Hukuk & Danışmanlık 

Hesap Sahibi:

IBAN:

Vakıfbank/Ankara Adliye Sarayı Şubesi

 

EKİ    :

  • Kaza Tespit Tutanağı, Araç Fotoğrafları,
  • Araç ruhsatı,
  • KASKO Poliçesi, Ekspertiz Raporu, (Kesin Rapor)
  • Kazaya Karışan Araç Tescil Bilgileri,
  • Değer Kaybı Ekspertiz Raporu ve Faturası,
  • Onaylı Vekaletname Sureti.İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                             
Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir