Bakiye Hasar Onarım Bedeli İhtar (İhbar) Dilekçesi (ZMMS-Trafik Sigortası) (Muadil Parça Kullanımı)

Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

                                   

                                                                                 …………. ANONİM SİGORTA A.Ş’YE 

   KONU                  :……………… Poliçe No’lu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında 35.347,05-TL BAKİYE HASAR ONARIM BEDELİNİN ve 590,00-TL EKSPERTİZ ÜCRETİNİN tarafımıza ödenmesi talebidir. 

07.2022 tarihinde Uşak/Merkez‘de meydana gelen trafik kazası neticesinde, mülkiyeti müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC:…………….)’a ait 006 xx 0606 plakalı araç ile Gxxxx Yxxxxx sevk ve idaresindeki 34 xx 3434 plakalı aracın çarpışması sonucu çift taraflı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza tespit tutanağından da görüleceği üzere şirketiniz nezdinde ……………… No’lu ‘‘Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi’’ sigorta poliçesi ile sigortalı 34 xx 3434 plakalı araç sürücüsü Gxxxx Yxxxxx, meydana gelen kazada kusurlu ve sorumludur. 

Belirtilen trafik kazası akabinde müvekkil, aracının hasar onarım bedelinin tahsili amacıyla şirketiniz uhdesinde dosya açtırmıştır. Hasar bedelinin tespiti amacıyla şirketiniz tarafından eksper görevlendirmesi yaptırılmış olup parça işçilik listesini içerir eksper raporu düzenlenmiştir. 

Söz konusu talebe istinaden müvekkile cüz’i miktarda kısmi bir hasar onarım bedeli ödemesi yapılması üzerine tarafımızca tekrardan rapor alınmıştır. Talebimiz doğrultusunda tanzim edilen ve ekte yer alan “Hasar Tespit Ekspertiz Raporu” ndan da görüldüğü üzere müvekkile ait araç yan sanayi yedek parça kullanılarak onarılmıştır. Oysaki Yargıtayın yerleşmiş içtihatlarında da belirtildiği üzere gerçek zarar ancak aracın onarımında tamamen orijinal parçalar kullanılmak suretiyle sağlanabilmektedir.

Hasara istinaden yapılan hesaplamalarda araca takılan yan sanayi parçalar ile takılması gereken orijinal parçalar arasında 347,05-TL fiyat farkı olduğu tespit edilmiş olup aracın onarımında kullanılan yan sanayi parçalar ile kullanılması gereken orijinal parçalar arasındaki fiyat farkının müvekkile ödenmesi gerekmektedir.

İzah edilen nedenlerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 8 iş günü içinde 347,05-TL BAKİYE HASAR ONARIM BEDELİNİN ve 590,00-TL EKSPERTİZ ÜCRETİNİN tarafımıza ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize yargı yoluna başvurulacağı, yargılama masrafı, ticari temerrüt faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur. ……/……/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                                Minval Hukuk & Danışmanlık 

 

Hesap Sahibi:

IBAN:

Vakıfbank/Ankara Adliye Sarayı Şubesi

EKİ    :

Kaza Tespit Tutanağı, Araç fotoğrafları, Eksper Raporu ve Faturası, 

Araç ruhsatı, 

Poliçe, Kazaya Karışan Araç Tescil Bilgileri, 

Onaylı Vekaletname sureti.                                                                                                

Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir