DASK Nedir?

DASK, Deprem Sigortası olarak bilinen Zorunlu Deprem Sigortası’dır. Türkiye’de konut sahiplerinin zorunlu olarak yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türüdür. DASK, Türkiye’de deprem riskinin yüksek olması nedeniyle, konutların deprem kaynaklı zararlarına karşı koruma sağlamak amacıyla devlet tarafından zorunlu tutulan bir sigorta poliçesidir.

Sigorta Hukuku Davaları

DASK’ın Temel Özellikleri Nelerdir?

DASK’ın temel özellikleri şunlardır: 

Zorunlu Sigorta: Türkiye’deki binaların tamamına, deprem sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Konut sahipleri, deprem sigortasını yaptırmadan konutlarını satamaz veya kiraya veremez. 

Teminatlar: DASK, depremin neden olduğu doğrudan maddi zararları kapsar. Bu zararlar arasında bina hasarı, eşya hasarı ve kira kaybı gibi kalemler bulunabilir.

Primler: DASK primleri, bina tipine ve büyüklüğüne göre belirlenir. Primler, konutun yapı tarzına, konumuna ve deprem bölgesine göre de değişebilir. 

Devlet Güvencesi: DASK, Türkiye’deki Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) tarafından düzenlenir ve devlet güvencesi altındadır. Bu, sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda dahi ödemelerin devlet tarafından yapılmasını sağlar. DASK, deprem risklerine karşı maddi güvenlik sağlamak amacıyla oluşturulmuş önemli bir sigorta türüdür. 

Türkiye’deki konut sahipleri, bu sigortayı yaptırmak zorundadır ve genellikle bu poliçe, bina poliçesine ek olarak satın alınır.

DASK Hasar Ne Demek?

DASK (Deprem Sigortası) poliçesi, deprem kaynaklı zararları kapsar ve hasar durumunda poliçe sahibine ödeme yapma taahhüdünde bulunur. DASK hasar işlemleri, depremin neden olduğu zararların tespit edilmesi, sigorta şirketine bildirilmesi, değerlendirilmesi ve uygun görülmesi durumunda ödemenin yapılması gibi adımları içerir. İşte DASK hasar sürecinin genel adımları:

 1. Hasar Bildirimi: Deprem sonrasında meydana gelen zararlar derhal DASK sigorta şirketine bildirilmelidir. Hasar bildirimini yaparken, poliçe bilgileri, sigortalının iletişim bilgileri, hasarın ne zaman ve nasıl meydana geldiği gibi temel bilgiler verilmelidir.
 2. Hasar Tespiti: Sigorta şirketi, hasar bildirimini aldıktan sonra uzman ekipler aracılığıyla hasar tespiti yapar. Bu aşamada, hasar gören bina ve eşyaların durumu incelenir, zararın miktarı belirlenmeye çalışılır.
 3. Hasar Değerlendirmesi: Tespit edilen hasarın miktarına göre bir hasar değerlendirmesi yapılır. Bu değerleme, DASK poliçesinde belirtilen teminatlara dayanarak yapılır.
 4. Ödeme Süreci: Hasar değerlendirmesi sonucunda uygun görülen tutar, poliçede belirtilen teminatlara göre sigorta sahibine ödenir. Bu ödeme, hasarın türüne, miktarına ve poliçe şartlarına bağlı olarak değişebilir.

DASK hasar işlemleri genellikle şeffaf bir süreçtir, ancak her durum farklıdır. Hasar sürecinin sorunsuz ilerlemesi için hasar bildirimini hızlı ve eksiksiz bir şekilde yapmak önemlidir. Ayrıca, hasar tespiti ve değerlendirmesi sırasında sigorta şirketiyle işbirliği yapmak, gerekli bilgileri sağlamak da önemlidir.

DASK Poliçesi Ne Kadar?

DASK (Deprem Sigortası) primleri, bir konutun bulunduğu bölge, binanın yapı tarzı ve büyüklüğü gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Primler, genellikle sigorta şirketleri tarafından belirlenen bir tabloya göre hesaplanır ve yıllık olarak ödenir. DASK primleri, her yıl güncellenir ve bu güncelleme, genellikle enflasyon oranları, bina maliyet endeksleri ve deprem riski gibi faktörlere bağlı olarak yapılır. Bu nedenle, her yıl prim miktarları değişebilir. DASK prim hesaplaması yapılırken dikkate alınan bazı önemli faktörler şunlar olabilir:

 1. Bina Tipi ve Büyüklüğü: Apartman, müstakil ev, işyeri gibi farklı bina tipleri farklı primlere sahip olabilir. Ayrıca, binanın brüt alanı ve kat sayısı gibi büyüklük faktörleri de primi etkiler.
 2. Deprem Riski: Konutun bulunduğu bölgenin deprem riski önemli bir faktördür. Yüksek deprem riski olan bölgelerde primler genellikle daha yüksektir.
 3. Bina Yaşı: DASK primleri genellikle binanın yaşıyla da ilişkilidir. Yeni yapılmış binalar genellikle daha düşük primlere sahip olabilir.
 4. Sigortalı Tutar (Teminat Tutarı): DASK poliçesinde belirlenen teminat tutarı, sigortalı tutarı etkiler. Bu tutar arttıkça primler de artabilir.

DASK primleri, Türkiye’deki Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) tarafından belirlenen kriterlere göre hesaplanır. Bu nedenle, DASK poliçesi yaptırmayı düşünen kişiler, en güncel bilgileri ve prim oranlarını ilgili sigorta şirketinden veya SDDK’nın resmi web sitesinden almalıdır.

DASK Hasar Raporu Nedir?

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu), Türkiye’de konut sahiplerinin zorunlu olarak yaptırmak zorunda olduğu bir doğal afet sigortasıdır. DASK, deprem, yangın, tsunami, sel gibi doğal afetler nedeniyle oluşabilecek hasarları kapsar. DASK Hasar Raporu, sigortalının poliçe kapsamında yer alan risklere maruz kalarak meydana gelen bir doğal afet sonrasındaki hasarı belirtmek üzere hazırlanan bir rapordur. Bu rapor, sigortalının poliçe kapsamındaki risklere dayanarak oluşan hasarı ve bu hasarın detaylarını içerir. DASK Hasar Raporu genellikle şu bilgileri içerir:
 1. Hasarın Türü: Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler nedeniyle meydana gelen hasarın türü belirtilir.
 2. Hasarın Detayları: Hasar raporu, mülk üzerinde hangi bölgelerde ne tür zararların meydana geldiğini açıklar. Örneğin, duvar çatlakları, tavan sarkmaları, su baskınları gibi detaylar raporda yer alır.
 3. Hasarın Derecesi: Hasarın ciddiyeti, hafif, orta veya ağır gibi derecelerle ifade edilir.
 4. Hasar Tespit Tarihi: Hasarın tespit edildiği tarih raporda belirtilir.
DASK Hasar Raporu, sigortalının hasarın tespiti ve değerlendirmesi için başvurduğu bir sürecin bir parçasıdır. Hasar durumunda, sigortalılar, oluşan hasarı DASK’a bildirerek bu raporun hazırlanmasını talep ederler. Rapor, daha sonra DASK tarafından incelenir ve hasarın karşılanıp karşılanmayacağına karar verilir. Herhangi bir doğal afet durumunda, sigortalılar poliçelerinde belirtilen prosedürleri takip etmeli ve hasarın değerlendirilmesi için DASK’a başvurmalıdırlar.

DASK Dava Nereye Açılır?

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) kapsamında bir hasar durumuyla ilgili dava açılması gerektiğinde, genellikle bu davalar Türkiye’de yerel mahkemelerde görülmektedir. DASK poliçesine taraf olan sigortalı, mahkemeye başvurarak hasarın tazmin edilmemesi veya eksik tazmin edilmesi durumunda dava açabilir. DASK hasar davaları, genellikle olayın meydana geldiği mülkün bulunduğu yerdeki yerel adliyelerde görülür. Dolayısıyla, DASK hasar davası şu adımları içerebilir:

 1. Başvuru ve İnceleme: Hasar durumuyla karşılaşıldığında, sigortalı öncelikle hasarı DASK’a bildirmelidir. DASK, hasarı inceleyip tazminat miktarını belirleyecek ve sigortalıya bildirecektir.
 2. Anlaşmazlık Durumunda Başvuru: Eğer sigortalı, DASK’ın belirlediği tazminat miktarını yetersiz bulursa veya hasarın tazmin edilmediğine inanıyorsa, bu durumda mahkemeye başvurabilir.
 3. Mahkeme Süreci: Sigortalı, DASK’a karşı açılacak dava için yerel bir mahkemeye başvurmalıdır. Davanın görüleceği mahkeme, genellikle olayın meydana geldiği mülkün bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesi olacaktır.
 4. Avukat Tutma: Hasar davası açmak isteyen sigortalılar, bir avukat tutabilirler. Avukat, dava sürecinde sigortalıya rehberlik eder ve yasal temsil sağlar.

DASK hasar davası süreci karmaşık olabilir ve mahkemeye başvurmadan önce dikkatlice değerlendirilmelidir. Davanın mekânı, hasarın detayları, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar gibi faktörler göz önüne alınarak uzman bir avukata danışarak davayı yönetmek ve hakkınızı savunmak için önemlidir.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir