Ölümlü trafik kazasında sigorta tazminatı alabilmek için meydana gelen kazada haklılık oranının bulunması gerekir. Kazaya karışan aracın trafik sigortası hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa söz konusu tazminatta yine o şirketten alınır.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Ölümlü trafik kazası sonucu vefat eden kişinin yakınları zarar veren kişilerden cenaze giderlerini, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi ve hastane masraflarını ve ölen kişinin sağlığında ondan destek görüyorlar ise destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Ölen kişinin yakınları Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açabilirler. Fakat sigorta şirketine dava açılacağı durumlarda görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise; davacının yerleşim yeri mahkemesi, davalının yerleşim yeri mahkemesi, kazanın meydana geldiği yer mahkemesi, sigorta şirketinin bulunduğu yer mahkemesi seçeneklerinden birisi olabilir.

Ölümlü Trafik Kazası Sigorta Tazminatında İstenen Belgeler

Ölümlü trafik kazası sigorta tazminatında istenen belgeler şunlardır;

 1. Kaza tespit tutanağı,
 2. Trafik kazası bilirkişi raporu,
 3. Ölüm raporu,
 4. Kazaya karışan diğer araçların ruhsat ve trafik poliçe örnekleri,
 5. Mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı,
 6. Vefat edenin vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 7. Vefat edenin gelirini gösteren evraklar,
 8. Varislere ait banka hesap bilgileri,
 9. Başvuru dilekçesi

Trafik Kazası Ölüm Tazminatı 2024

Trafik sigortası, meydana gelen ölüm neticesinde ortaya çıkan zararları karşılamaktadır. Fakat bu karşılama miktarı sınırsız değildir. 2024 yılı için sigorta teminat limitleri; otomobiller için kişi başı 1.800.000 Türk Lirası, kaza başı 9.000.000 Türk Lirası, kamyonet, kamyon, minibüs için kişi başı 1.800.000 Türk Lirası, kaza başı 18.000.000 Türk Lirası’dır. 

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Başvurusu

Ölümlü trafik kazasında tazminat başvurusu, karşı tarafın sigorta şirketine yapılır. Yapılan başvuruyla birlikte yukarıda sayılan belgelerin de başvuruya eklenmesi zorunludur. Söz konusu belgeler dışında sigorta şirketinin bir talebi mevcutsa bu belgeler de sigorta şirketine sunulmalıdır.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Zamanaşımı

Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesinde trafik kazalarında zamanaşımı süresi düzenlenmiştir. Buna göre;

Madde 109 – Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar. Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır. İlgili maddeden de anlaşılacağı üzere ölümlü trafik kazaları nedeniyle taksirle adam öldürme suçu oluşacağından Türk Ceza Kanunu’na göre 15 yıllık dava zamanaşımı süresi söz konusudur.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatında Sigortadan Nasıl Para Alınır?

Ölümlü trafik kazası sonrası sigorta şirketinden para alabilmek için kusurlu araca ait sigorta şirketinin talep ettiği belgeler eksiksiz bir şekilde tamamlanıp sigorta şirketine iletilir. Daha sonra sigorta şirketi tarafından 15 gün içinde tazminat miktarı belirlenerek hak sahiplerine ödeme yapılır.

2 Comments

 • Emine

  Oğlumu kaybettim kaza da

  Cevapla
  • Minval Hukuk

   Merhaba Emine Hanım;
   Kaybınız için başınız sağ olsun.
   Detaylı Bilgi İçin;
   0543 156 10 06 , 0312 987 07 06 arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
   Saygılarımızla.

   Cevapla

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir