Motorlu araç işletenleri ve işleten sayılanlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır. Haliyle trafik sigortası olmayan bir araçla kaza yapmanın da yasal ve ekonomik birtakım sonuçları olacaktır. 

Ekonomik sonuçlar; yol yardım hizmetlerinin, tamirat veya değiştirme masraflarının, ikame araç bedelinin, tedavi masraflarının, gelir kaybının ve hatta karşı tarafın açacağı davaya ilişkin masrafların karşılanması şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Yasal sonuçlar; para cezası ve ilgili suçtan tutuklanma, ehliyete el konulması, trafikten men edilme şeklinde gerçekleşebilir. Görüleceği üzere sigortasız araçla kaza yapmanın hem bedeni zararı hem araçta oluşan hasarı hem de yürütülen hukuki bir sürecin sonuçları düşünüldüğünde sorumluluğu oldukça ağır olan bir durumdur.

 

Yasal sonuçlar; para cezası ve ilgili suçtan tutuklanma, ehliyete el konulması, trafikten men edilme şeklinde gerçekleşebilir. Görüleceği üzere sigortasız araçla kaza yapmanın hem bedeni zararı hem araçta oluşan hasarı hem de yürütülen hukuki bir sürecin sonuçları düşünüldüğünde sorumluluğu oldukça ağır olan bir durumdur.

Sigorta Hukuku Davaları

Sigortasız Araç Kazası Tazminat

Aracın trafik sigortasının yapılmamış olması durumunda malik kadar işleten ve işleten sayılanlar da sorumludur.  

Trafik sigortası yapılmamış araçların trafiğe çıkması yasak ise de birçok trafik kazasında kazaya karışan aracın trafik sigortası bulunmamaktadır. İşte bu gibi durumlarda üçüncü kişilerin zararlarının teminat altına alınması için Güvence Hesabı fonu oluşturulmuştur.  

Aracın trafik sigortası yok ise zarara uğrayan üçüncü kişiler Güvence Hesabına başvurarak zararlarının tazminini isteyebilirler. Burada belirtmek gerekir ki Güvence hesabı, kazada kusuru olmayan tarafın maddi zararlarını değil yalnızca bedeni zararlarını karşılamaktadır. Bir diğer yol ise bireysel olarak anlaşmaya gidilerek kusurlu sürücüden tüm masrafların giderilmesini talep etmektir. Bu durumda kusurun hangi tarafta bulunduğu tazminat konusunu belirleyen en önemli etkendir. 

 

 

Eğer kazada kusurlu taraf sigortasız taraf ise ve diğer tarafın kaskosu bulunuyorsa sebep olunan zarar karşı tarafın kasko şirketi tarafından karşılanır ve karşı taraf herhangi bir hak kaybı yaşamaz. Fakat bu durumda kaskonun kusurlu sürücüye rücu imkanı doğabilir ve yaptığı ödemeyi sigortasız araç sürücüsünden talep edebilir. Bu durumda hem kendi hasarlarını hem de karşı tarafın hasarlarını gidermek zorunda kalan sigortasız araç sahipleri ciddi bir yükümlülük altında kalır. Burada belirttiğimiz gibi kusur oranlarının hangi tarafa fazla yüklendiği belirleyicidir.

Bir diğer ihtimal de her iki tarafın da sigortasının bulunmaması durumudur. Bu durumun mahkemeye başvurularak çözülmesi gerekir çünkü söz konusu durumda değerlendirme yapacak bir sigorta şirketi bulunmaz ve iki taraf da zararın tazminini karşıdan talep eder. Bu sebeple bu uyuşmazlığın uzun bir hukuki sürecin ardından sonuçlanma olasılığı yüksektir. Dava aşamasında yaşanan hak kayıpları da mahkeme masraflarına ek olarak süreci zorlaştırır.

Trafik Sigortası Olmayan Aracın Kazaya Karışması

Normal koşullarda yalnızca maddi hasar ile sonuçlanan kazalarda, tarafların anlaşarak kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenlemeleri mümkündür. Ancak trafik sigortası olmayan aracın kazaya karışması durumunda kazaya karışan taraflar arasında kaza tespit tutanağı düzenlenemeyecek, tarafların olay yerine kolluk kuvveti çağırmaları ve trafik zabıtası tarafından tutanak tutulması gerekecektir. (Hazine Müsteşarlığı Sigortalar Genel Müdürlüğü 2007/27 sayılı genelgesi) Bunun dışında kazaya karışan sigortasız araç üstelik kusurlu ise ortaya çıkan zararın tazmini, doğrudan sürücüden ve/veya araç sahibinden sağlanacaktır.

Trafik Kazası Yaptım Karşı Tarafın Sigortası Yok

Trafik kazasında karşı tarafın sigortasız bir araç olması halinde meydana gelen hasar, sigortasız sürücü tarafından bireysel olarak karşılanabilir ya da Güvence Hesabına başvurulabilir. 

Güvence Hesabı Fonu tam da bu ve benzeri durumlarda üçüncü kişilerin zararlarının teminat altına alınması için oluşturulmuştur. 

Güvence hesabına başvurulabilecek durumlar şunlardır:

  1. Kazaya sebep veren aracın sigortasının olmaması
  2. Kazaya sebebiyet veren aracın tespit edilememesi
  3. Aracın sigortalı bulunduğu sigorta şirketinin iflası
  4. Çalınan veya gasp edilen araçların karıştığı trafik sigortalarında üçüncü kişilere gelen bedensel zararlar

Bununla birlikte yukarıda sayılan durumlarda Güvence hesabı, kazada kusuru olmayan tarafın maddi zararlarını değil yalnızca bedeni zararlarını karşılamaktadır. Örneğin Güvence Hesabı sakatlık tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatını sağlar fakat diğer maddi ve manevi hasarları gidermez

Kaza Yaptım Sigortam Yok Ne Yapmalıyım?

Trafik sigortası yapılmamış araçların trafiğe çıkması yasa dışı ise de birçok trafik kazasında kazaya karışan aracın trafik sigortası bulunmamaktadır. Bunun sonucunda da yeterli maddi kaynak olmamasına rağmen karşı tarafın tüm maddi zararlarını gidermekle karşı karşıya kalınabilir. 

Kaza yapan sigortasız araç sahiplerinin kusurun aidiyetine göre içinde bulunabileceği iki durum vardır: 

  1. Kaza sonucu oluşan hasarda kusur karşı sigortalı tarafa ait ise; karşı taraf trafik sigortasını devreye sokarak araçtaki zararı sigorta şirketi ile birlikte tazmin edecektir.
  2. Kaza sonucu oluşan hasarda kusur karşı sigortasız tarafa ait ise; hem kendi hasarlarını hem de karşı tarafın hasarlarını gidermek zorunda kalan sigortasız araç sahipleri ciddi bir yükümlülük altında kalır.
  3. Kaza anında kusurlu sigortasız tarafın başvurabileceği bir diğer yol ise devletin Güvence Hesabıdır. Güvence Hesabı sigortasız aracın sebep olduğu kaza veya sigorta şirketinin iflası vb. durumlarda devreye girmekte ve üçüncü kişilerde meydana gelen bedensel bir zararın (sakatlık tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı) karşılanması amacıyla hareket etmektedir.

Sigortasız Araç Kazası Davası

Sigortasız bir aracın kusurlu olarak sebep olduğu bir kazada, sigortasız sürücünün kaza sonucu oluşan her türlü zarardan sorumluluğu bulunmaktadır.

Buna örnek olarak kendisine uygulanan cezai yaptırımlara ek olarak zarar gören kişinin tedavi masrafları, aracındaki maddi hasar ve ikame araç bedeli, yol yardım hizmetleri ve kaza sonucu ortaya çıkan diğer masrafları verebiliriz. Dolayısıyla sigortasız sürücü bu zarar kalemlerini gideremezse diğer tarafın tazminat davası açması mümkündür.

Bu nedenle, araç sahiplerinin trafik sigortalarının aktif olduğundan emin olmaları çok önemlidir. Bu durum araç sahibini hem kaza meydana geldiğinde hem de sigortasız olmasından dolayı kendisine uygulanacak yasal yaptırımlardan kurtaracaktır.