Poliçe Limitleri

5684 s. Sigortacılık Kanunu‘nun 14/b maddesinde zorunlu sigortalarda koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların, bu sigortalarla saptanan teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Güvence Hesabı oluşturulacağı belirtilmiştir. Güvence Hesabı teminat limitleri (Sigorta teminat limiti) her yıl veya yılda birden fazla kez güncellenmektedir. Trafik Kazası Nedeniyle bedeni zarara uğrayan (Bedeni Zararlar: Sürekli Sakatlık, Destekten Yoksun Kalma) mağdurlar kaza tarihinde geçerli olan teminat limitini ilgili sigortadan talep edebilirler. İlgili aracın sigortası yok ise bu zararlar Güvence Hesabından Tahsil edilebilmektedir.  Yıllara göre sigorta teminat limitleri – güvence hesabı teminat limitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Öte yandan meydana gelen kaza neticesinde zararın miktarı ne kadar olursa olsun kaza tarihi itibarı ile aşağıda belirtilen poliçe limitini aşamaz.

 Ancak poliçe limitini aşan zararlar bakımından araç işleteni veya araç sürücüsüne dava açılabilmektedir. Zira Yargıtay gerçek zarar ilkesi gözetilerek tazminata hükmetme görüşündedir. Gerçek zarar ise meydana hasarın gerçeğe en yakın olan durumudur. Gerçek zararın hesabı bakımından Bakiye Ömür – TRH 2010 Ulusal Mortalite tablosu kullanılır.  

01.01.2023 - 31.12.2023 Arası (KMAZMSS)

 

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi4

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

120.000

240.000

1.200.000

6.000.000

1.200.000

6.000.000

2

Taksi

120.000

240.000

1.200.000

6.000.000

1.200.000

6.000.000

3

Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk)

120.000

240.000

1.200.000

2.700.000

1.200.000

2.700.000

4

Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk)

120.000

240.000

1.200.000

7.020.000

1.200.000

7.020.000

5

Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

120.000

240.000

1.200.000

14.040.000

1.200.000

14.040.000

6

Kamyonet

120.000

240.000

1.200.000

12.000.000

1.200.000

12.000.000

7

Kamyon

120.000

240.000

1.200.000

12.000.000

1.200.000

12.000.000

8

İş Makinesi

120.000

240.000

1.200.000

12.000.000

1.200.000

12.000.000

9

Traktör

120.000

240.000

1.200.000

6.000.000

1.200.000

6.000.000

10

Römork 1

120.000

240.000

1.200.000

12.000.000

1.200.000

12.000.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

120.000

240.000

1.200.000

3.600.000

1.200.000

3.600.000

12

Tanker

120.000

240.000

1.200.000

6.000.000

1.200.000

6.000.000

13

Çekici

120.000

240.000

1.200.000

12.000.000

1.200.000

12.000.000

14

Özel Amaçlı Taşıtlar2

120.000

240.000

1.200.000

6.000.000

1.200.000

6.000.000

15

Tarım Makinesi3

120.000

240.000

1.200.000

6.000.000

1.200.000

6.000.000

01.07.2022 - 31.12.2022 Arası (KMAZMSS)

 

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi4

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

 

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

100.000

200.000

1.000.000

5.000.000

1.000.000

5.000.000

 

Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

Römork

İş Makineleri

100.000

200.000

1.000.000

10.000.000

1.000.000

10.000.000

 

Tarım Araçları

Özel Amaçlı Araçlar

100.000

200.000

1.000.000

5.000.000

1.000.000

5.000.000

 

Motosiklet

Yük Motosikleti

100.000

200.000

1.000.000

3.000.000

1.000.000

3.000.000

01.01.2022 - 30.06.2022 Arası (KMAZMSS)

 

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi4

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

 

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

50.000

100.000

500.000

2.500.000

500.000

2.500.000

 

Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

Römork

İş Makineleri

50.000

100.000

500.000

5.000.000

500.000

5.000.000

 

Tarım Araçları

Özel Amaçlı Araçlar

50.000

100.000

500.000

2.500.000

500.000

2.500.000

 

Motosiklet

Yük Motosikleti

50.000

100.000

500.000

1.500.000

500.000

1.500.000

01.01.2021 – 31.12.2021 Arası (KMAZMSS)

 

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi4

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

 

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

43.000

86.000

430.000

2.150.000

430.000

2.150.000

 

Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

Römork

İş Makineleri

43.000

86.000

430.000

4.300.000

430.000

4.300.000

 

Tarım Araçları

Özel Amaçlı Araçlar

43.000

86.000

430.000

2.150.000

430.000

2.150.000

 

Motosiklet

Yük Motosikleti

43.000

86.000

430.000

1.290.000

430.000

1.290.000

 

01.01.2020 - 31.12.2020 Arası (KMAZMSS)

 

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi4

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

 

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

41.000

82.000

410.000

2.050.000

410.000

2.050.000

 

Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

Römork

İş Makineleri

41.000

 

 

82.000

 

 

410.000

4.100.000

 

 

410.000

4.100.000

 

Tarım Araçları

Özel Amaçlı Araçlar

 

41.000

 

82.000

 

410.000

2.050.000

 

410.000

2.050.000

 

Motosiklet

Yük Motosikleti

 

41.000

 

82.000

 

410.000

1.230.000

 

410.000

1.230.000

01.07.2019 - 31.12.2019 Arası (KMAZMSS)

 

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi4

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

 

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

39.000

78.000

390.000

1.950.000

390.000

1.950.000

 

Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

Römork

İş Makineleri

39.000

78.000

390.000

3.900.000

 

 

390.000

3.900.000

 

Tarım Araçları

Özel Amaçlı Araçlar

39.000

78.000

390.000

1.950.000

 

390.000

1.950.000

 

Motosiklet

Yük Motosikleti

39.000

78.000

390.000

1.170.000

 

390.000

1.170.000

01.01.2019 – 30.06.2019 Arası (KMAZMSS)

 

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi4

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

 

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

 

Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

Römork

İş Makineleri

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

1.800.000

 

Tarım Araçları

Özel Amaçlı Araçlar

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

3.600.000

 

Motosiklet

Yük Motosikleti

36.000

72.000

360.000

1.080.000

360.000

6.480.000

01.01.2018 - 31.12.2018 Arası (KMAZMSS)

 

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi4

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

2

Taksi

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

3

Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk)

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

4

Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk)

36.000

72.000

360.000

6.480.000

360.000

6.480.000

5

Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

36.000

72.000

360.000

11.160.000

360.000

11.160.000

6

Kamyonet

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

7

Kamyon

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

8

İş Makinesi

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

9

Traktör

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

10

Römork 1

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

36.000

72.000

360.000

1.080.000

360.000

1.080.000

12

Tanker

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

13

Çekici

36.000

72.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000

14

Özel Amaçlı Taşıtlar2

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

15

Tarım Makinesi3

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

01.01.2017 - 31.12.2017 Arası (KMAZMSS)

 

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi4

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

33.000

66.000

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

2

Taksi

33.000

66.000

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

3

Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk)

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

4

Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk)

33.000

66.000

330.000

5.940.000

330.000

5.940.000

5

Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

33.000

66.000

330.000

10.230.000

330.000

10.230.000

6

Kamyonet

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

7

Kamyon

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

8

İş Makinesi

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

9

Traktör

33.000

66.000

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

10

Römork 1

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

33.000

66.000

330.000

990.000

330.000

990.000

12

Tanker

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

13

Çekici

33.000

66.000

330.000

3.300.000

330.000

3.300.000

14

Özel Amaçlı Taşıtlar2

33.000

66.000

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

15

Tarım Makinesi3

33.000

66.000

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

01.01.2016 - 31.12.2016 Arası (KMAZMSS)

 

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi (4)

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

31.000

62.000

310.00

1.550.000

310.000

1.550.000

2

Taksi

31.000

62.000

310.000

1.550.000

310.000

1.550.000

3

Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk)

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.1.000

4

Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk)

31.000

62.000

310.000

5.580.000

310.000

5.580.000

5

Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

31.000

62.000

310.000

9.610.000

310.000

9.610.000

6

Kamyonet

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000

7

Kamyon

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000

8

İş Makinesi

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000

9

Traktör

31.000

62.000

310.000

1.550.000

310.000

1.550.000

10

Römork (1)

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

31.000

62.000

310.000

930.000

310.000

930.000

12

Tanker

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000

13

Çekici

31.000

62.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000

14

Özel Amaçlı Taşıtlar (2)

31.000

62.000

310.000

1.550.000

310.000

1.550.000

15

Tarım Makinesi (3)

31.000

62.000

310.00

1.550.000

310.000

1.550.000

01.01.2015 - 31.12.2015 Arası (KMAZMSS)

 

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi (4)

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

29.000

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

2

Taksi

29.000

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

3

Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk)

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

4

Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk)

29.000

58.000

290.000

5.220.000

290.000

5.220.000

5

Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

29.000

58.000

290.000

8.990.000

290.000

8.990.000

6

Kamyonet

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

7

Kamyon

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

8

İş Makinesi

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

9

Traktör

29.000

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

10

Römork (1)

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

29.000

58.000

290.000

870.000

290.000

870.000

12

Tanker

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

13

Çekici

29.000

58.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000

14

Özel Amaçlı Taşıtlar (2)

29.000

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

15

Tarım Makinesi (3)

29.000

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

01.01.2014 - 31.12.2014 Arası (KMAZMSS)

 

 

Teminatlar (TL)

A-Maddi(4)

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

2

Taksi

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268000

1.340.000

3

Minibüs (Sürücü dâhil 10-17 koltuk)

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

4

Otobüs (Sürücü dâhil 18-30 koltuk)

26.800

53.600

268.000

4.824.000

268.000

4.824.000

5

Otobüs (Sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

26.800

53.600

268.000

8.308.000

268.000

8.308.000

6

Kamyonet

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

7

Kamyon

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

8

İş Makinesi

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

9

Traktör

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

10

Römork( 1)

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

26.800

53.600

268.000

804.000

268.000

804.000

12

Tanker

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

13

Çekici

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

14

Özel Amaçlı Taşıtlar (2)

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

15

Tarım Makinesi (3)

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

01.01.2013 - 31.12.2013 Arası (KMAZMSS)

 

2013 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI (01.01.2013 – 31.12.2013)

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi*5

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil

25.000

50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000

2

Taksi

25.000

50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000

3

Minibüs (Sürücü dahil

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

9-15 koltuk)

4

Otobüs (Sürücü dahil

25.000

50.000

250.000

4.000.000

250.000

4.000.000

16-30 koltuk)

5

Otobüs (Sürücü dahil

25.000

50.000

250.000

7.750.000

250.000

7.750.000

31 ve üstü koltuk)

6

Kamyonet

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

7

Kamyon

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

8

İş Makinesi *1

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

9

Traktör

25.000

50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000

10

Römork *2

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

25.000

50.000

250.000

750.000

250.000

750.000

12

Tanker

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

13

Çekici

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

14

Özel Amaçlı Taşıt *3

25.000

50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000

16

Dolmuş (Sürücü dahil

25.000

50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000

5-8 koltuk)

17

Minibüs Dolmuş(Sürücü dahil 9-15 koltuk)

25.000

50.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

18

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk)

25.000

50.000

250.000

4.000.000

250.000

4.000.000

19

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

25.000

50.000

250.000

7.750.000

250.000

7.750.000

20

Diğer Araçlar *4

25.000

50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000

01.01.2012 - 31.12.2012 Arası (KMAZMSS)

 

2012 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2012 – 31.12.2012 )

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi*5

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

2

Taksi

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

3

Minibüs (Sürücü dahil 9-15 koltuk)

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

4

Otobüs (Sürücü dahil 16-30 koltuk)

22.500

45.000

225.000

3.600.000

225.000

3.600.000

5

Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

22.500

45.000

225.000

6.975.000

225.000

6.975.000

6

Kamyonet

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

7

Kamyon

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

8

İş Makinesi *1

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

9

Traktör

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

10

Römork *2

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

22.500

45.000

225.000

675.000

225.000

675.000

12

Tanker

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

13

Çekici

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

14

Özel Amaçlı Taşıt *3

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

16

Dolmuş (Sürücü dahil 5-8 koltuk)

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

17

Minibüs Dolmuş(Sürücü dahil 9-15 koltuk)

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

18

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk)

22.500

45.000

225.000

3.600.000

225.000

3.600.000

19

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

22.500

45.000

225.000

6.975.000

225.000

6.975.000

20

Diğer Araçlar *4

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

01.01.2011 - 31.12.2011 Arası (KMAZMSS)

 

2011 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2011 – 31.12.2011 )

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi*5

B-Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

2

Taksi

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

3

Minibüs (Sürücü dahil
9-15 koltuk)

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

4

Otobüs (Sürücü dahil
16-30 koltuk)

20.000

40.000

200.000

3.200.000

200.000

3.200.000

5

Otobüs (Sürücü dahil
31 ve üstü koltuk)

20.000

40.000

200.000

6.200.000

200.000

6.200.000

6

Kamyonet

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

7

Kamyon

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

8

İş Makinesi *1

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

9

Traktör

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

10

Römork *2

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

20.000

40.000

200.000

600.000

200.000

600.000

12

Tanker

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

13

Çekici

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

14

Özel Amaçlı Taşıt *3

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

16

Dolmuş (Sürücü dahil
5-8 koltuk)

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

17

Minibüs Dolmuş(Sürücü dahil 9-15 koltuk)

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

18

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk)

20.000

40.000

200.000

3.200.000

200.000

3.200.000

19

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

20.000

40.000

200.000

6.200.000

200.000

6.200.000

20

Diğer Araçlar *4

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

01.03.2010 - 31.12.2010 Arası (KMAZMSS)

 

2010 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.03.2010 – 31.12.2010 )

 

Teminatlar(YTL)

A-Maddi*5

B-Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

2

Taksi

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

3

Minibüs (Sürücü dahil
9-15 koltuk)

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

4

Otobüs (Sürücü dahil
16-30 koltuk)

17.500

35.000

175.000

2.800.000

175.000

2.800.000

5

Otobüs (Sürücü dahil
31 ve üstü koltuk)

17.500

35.000

175.000

5.425.000

175.000

5.425.000

6

Kamyonet

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

7

Kamyon

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

8

İş Makinesi *1

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

9

Traktör

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

10

Römork *2

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

17.500

35.000

175.000

525.000

175.000

525.000

12

Tanker

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

13

Çekici

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

14

Özel Amaçlı Taşıt *3

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

16

Dolmuş (Sürücü dahil
5-8 koltuk)

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

17

Minibüs Dolmuş (Sürücü dahil 9-15 koltuk)

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

18

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk)

17.500

35.000

175.000

2.800.000

175.000

2.800.000

19

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

17.500

35.000

175.000

5.425.000

175.000

5.425.000

20

Diğer Araçlar *4

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

01.01.2009 -28.02.2010 Arası (KMAZMSS)

 

2009 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2009 – 28.02.2010)

  

Teminatlar (TL)

 

A- Maddi 5

B- Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

 

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç    Başına

Kaza Başına

Kişi     Başına

Kaza Başına

Kişi    Başına

Kaza Başına

 

 

1

Otomobil

15.000

30.000

150.000

750.000

150.000

750.000

 

2

Taksi

15.000

30.000

150.000

750.000

150.000

750.000

 

3

Minibüs      (Sürücü dahil 9-15 koltuk)

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

4

Otobüs       (Sürücü dahil 16-25 koltuk)

15.000

30.000

150.000

2.550.000

150.000

2.550.000

 

5

Otobüs

15.000

30.000

150.000

3.900.000

150.000

3.900.000

 

6

Kamyonet

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

7

Kamyon

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

8

İş Makinesi 1

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

9

Traktör

15.000

30.000

150.000

750.000

150.000

750.000

 

10

Römork 2

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

15.000

30.000

150.000

450.000

150.000

450.000

 

12

Tanker

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

13

Çekici

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

14

Özel Amaçlı Taşıt 3

15.000

30.000

150.000

750.000

150.000

750.000

 

20

Diğer Araçlar 4

15.000

30.000

150.000

750.000

150.000

750.00001.07.2008 - 31.12.2008 Arası (KMAZMSS)

 

2008/2  YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.07.2008 – 31.12.2008) (YTL)

 

Teminatlar (YTL)

 

A- Maddi 5

B- Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

 

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç    Başına

Kaza Başına

Kişi     Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

 

1

Otomobil

12.500

25.000

125.000

625.000

125.000

625.000

 

2

Taksi

12.500

25.000

125.000

625.000

125.000

625.000

 

3

Minibüs      (Sürücü dahil 9-15 koltuk)

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

4

Otobüs       (Sürücü dahil 16-25 koltuk)

12.500

25.000

125.000

2.125.000

125.000

2.125.000

 

5

Otobüs

12.500

25.000

125.000

3.250.000

125.000

3.250.000

 

6

Kamyonet

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

7

Kamyon

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

8

İş Makinesi 1

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

9

Traktör

12.500

25.000

125.000

625.000

125.000

625.000

 

10

Römork 2

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

12.500

25.000

125.000

375.000

125.000

375.000

 

12

Tanker

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

13

Çekici

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

14

Özel Amaçlı Taşıt 3

12.500

25.000

125.000

625.000

125.000

625.000

 

20

Diğer Araçlar 4

12.500

25.000

125.000

625.000

125.000

625.000

 

01.01.2008 - 30.06.2008 Arası (KMAZMSS)

 

2008/1 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2008 – 30.06.2008 ) (YTL)

 

 

Teminatlar (YTL)

 

A- Maddi 5

B- Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç

Kaza

Kişi

Kaza

Kişi

Kaza

Başına

Başına

Başına

Başına

Başına

Başına

1

Otomobil

10.000

20.000

100.000

500.000

100.000

500.000

2

Taksi

10.000

20.000

100.000

500.000

100.000

500.000

3

Minibüs (Sürücü dahil 9-15 koltuk)

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

4

Otobüs (Sürücü dahil 16-25 koltuk)

10.000

20.000

100.000

1.700.000

100.000

1.700.000

5

Otobüs

10.000

20.000

100.000

2.600.000

100.000

2.600.000

6

Kamyonet

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

7

Kamyon

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

8

İş Makinesi 1

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

9

Traktör

10.000

20.000

100.000

500.000

100.000

500.000

10

Römork 2

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

10.000

20.000

100.000

300.000

100.000

300.000

12

Tanker

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

13

Çekici

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

14

Özel Amaçlı Taşıt 3

10.000

20.000

100.000

500.000

100.000

500.000

20

Diğer Araçlar 4

10.000

20.000

100.000

500.000

100.000

500.000

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir