Trafik Kazalarında Tahkime Başvuru

Trafik kazalarında tahkime başvuru yapılabilmektedir. Ancak tahkime başvuru bazı şartlara bağlıdır. Nitekim 5684 s. Sigortacılık Kanunun 30. maddesi çerçevesinde Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonun amacı, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile komisyona üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların basit ve ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır. Bu amaçla Komisyon bir tür yargı faaliyeti yürütür. Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça veya ek süreye muvafakat edilmedikçe tahkim hakemleri, Kanunda belirtilen süre sınırları içerisinde dosyayı çözüme kavuşturmakla yükümlüdür.

Sigorta Hukuku Davaları

Kimler Tahkim Başvurusunda Bulunabilir?

Kimler tahkime başvuruda bulunabilir sorucu sıkça sorulmaktadır. Buna göre trafik kazalarında tahkime başvuru yapabilenler şu şekilde ifade edilebilir. Sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler, Tahkim Komisyonuna üye sigorta şirketleriyle yaşadıkları sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için Komisyona başvurabilir.  

 

Başvurunun incelenebilmesi için uyuşmazlığı doğuran olayın ilgili sigorta şirketinin Komisyona üyelik tarihinden sonra gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan başvurular Komisyonca dikkate alınmayacaktır. Bunun istisnası ise zorunlu sigortalardır(Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası). Zorunlu sigortalardan doğan uyuşmazlıklarda başvuru için sigorta şirketinin Komisyona üyelik şartı bulunmamaktadır. (5684 s. Kanun m.30/1) Ancak bu başvurunun geçerli olabilmesi için uyuşmazlığın 18.04.2023 tarihinden sonra ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Kısacası zorunlu sigortalar hariç olmak üzere, diğer sigortalar açısından Komisyona yapılacak başvurularda sigorta şirketlerinin Komisyona üye olması şartı bulunmaktadır.

 

Önemle belirtmek gerekir ki, başvuru sahibi ve üye sigorta şirketi aralarında yazılı bir sözleşmeyle üyelik tarihinden önce meydana gelen uyuşmazlıkların Komisyona taşınmasını kararlaştırabilirler.

Tahkim Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tahkime başvurulmadan önce kazada kusurlu bulunan aracın sigorta kuruluşuna taleple ilgili yazılı başvuruda bulunulmuş olması tahkim şartıdır. Sigorta şirketleri, hak sahibinin başvurusu üzerine başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamak zorundadır. Eğer ilgili sigorta şirketinden yazılı bir cevap gelmez veya verilen cevap talebi karşılamazsa artık zarar görenin Tahkime başvuru yolu açılır.

 

Başvurular, Sigorta Tahkim Komisyonunun internet sitesinden (http://www.sigortatahkim.org.tr/) online olarak veya Komisyondan temin edilecek başvuru formunu doldurup imzalamak ve başvuru bedelini yatırmak suretiyle iddia edilenleri ispatlayacak evraklarla birlikte şahsen ya da posta yolu ile Komisyona yapılabilir.

 

Belirtmekte fayda vardır ki, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca tahkime veya Tüketici Hakem Heyeti’ne gönderilmiş uyuşmazlıklara ilişkin başvurular Komisyon tarafından değerlendirilmeyecektir.

Tahkime başvuru ücretleri Ne Kadar? 2023 Tahkim Ücretleri

Tahkime başvuru ücretleri güncellenmekle birlikte 2023 yılı ücret tarifesi şu şekildedir.

Uyuşmazlığa Konu Miktar (TL)    Başvuru Ücreti (TL)

0 – 5.000                                       200

5.001 – 10.000                              450

10.001 – 30.000                            650

 

30001- ….                                    Uyuşmazlık tutarının %1,5’u (En az 650TL)

Tahkim Başvurusunda Gereken Belgeler Nelerdir?

Ölüm ve sakatlık halinde Sigorta şirketlerinin talep edebileceği evraklar şunlardır:

 

Sürekli Sakatlık Halinde Başvuru Sahibinden Talep Edilen Belgeler

 1. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu,
 2. Epikriz Raporu,
 3. Genel adli muayene raporu,
 4. Tüm tetkik ve tedavilere ilişkin raporlar,
 5. Mağdura ait kimlik belgesi fotokopisi,
 6. Kaza raporu, varsa bilirkişi raporu veya keşif zaptı veya mahkeme kararı,
 7. Mağdura ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,
 8. Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka-şube adı, IBAN numarası),
 9. Sağlık verilerine erişim, işleme ve aktarım konusunda mağdur tarafından verilen açık rıza beyanı.

Ölüm Halinde Hak Sahibinden Talep Edilen Belgeler:

 1. Kaza raporu, varsa bilirkişi raporu, keşif zaptı veya mahkeme kararı,
 2. Veraset ilamı,
 3. Ölüm belgesi ve ölü muayene otopsi raporu,
 4. Anne ve baba bilgisini de gösterir güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 5. Ölen kişiye ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,
 6. Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka-şube adı, IBAN numarası).

Sigortaya Zorunlu Başvuru ve Sigorta Şirketinin Cevap Verme Süresi

Trafik kazası sonrası sigorta şirketine başvuru tahkim şartıdır. Şöyle ki, hak sahibi, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden veya Tahkime başvurmadan önce, ilgili sigorta şirketine yazılı başvuru yapmak zorundadır. Başvuru, ZMSS Genel Şartlarında belirtilen belgelerin, sigorta şirketinin merkez veya kuruluşlarından birine verilmesi ile başlar.

 

 

Sigorta şirketleri, hak sahibinin başvurusu üzerine başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamak zorundadır. İlgili sigorta şirketinin başvuruyu tamamen veya kısmen olumsuz cevaplandırdığı durumlarda zarar gören mahkemelerde dava açabileceği gibi tahkime de başvuru yapabilir. Sigorta şirketi, başvuru sahibinden ek belge talep ederse, 15 günlük süre durur ve belge sigorta şirketine ibraz edildikten sonra, süre kaldığı yerden devam eder. O halde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında hak sahipleri doğrudan dava açamayacakları gibi tahkime de başvuramazlar. Aksi halde yapılan başvuru usulden ret edilir. 

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvurmanın Yararları

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmak hukuk mahkemelerine kıyasla oldukça yararlı bir yoldur. Şöyle ki
Tahkimde;

 1. Başvuru işlemleri kolay ve hızlıdır.
 2. Uyuşmazlık 4 ay gibi kısa bir sürede çözümlenir. 
 3. Gerekli görülen hallerde duruşma yapılır.
 4. Yargılama giderleri makul ve azdır.
 5. Komisyon hakemleri sigorta alanında uzmandır.
 6. 14.999,00-TL’nin (14.999,00-TL dahil) altındaki Hakem kararları kesindir.

Tahkime Üye Kuruluşlar Nelerdir?

Tahkime halen üye kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

 

 1. Ak Sigorta A.Ş
 2. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş
 3. Allianz Sigorta A.Ş
 4. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş
 5. Ana Sigorta A.Ş
 6. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş
 7. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
 8. Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş
 9. Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş
 10. Axa Sigorta A.Ş
 11. Bereket Sigorta A.Ş
 12. BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş
 13. BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş
 14. BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş
 15. QNB Sigorta A.Ş
 16. Coface Sigorta A.Ş
 17. Chubb
 18. Demir Sağlık Ve Hayat Sigorta A.Ş
 19. Doğal Afet Sigortalar Kurumu
 20. Dubai Sigorta A.Ş
 1. Ege Sigorta A.Ş
 2. Ethica Sigorta A.Ş
 3. Eureko Sigorta A.Ş
 4. Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş
 5. Generali Sigorta A.Ş
 6. GRI Sigorta A.Ş
 7. Groupama Emeklilik A.Ş
 8. Groupama Sigorta A.Ş
 9. Gulf Sigorta 
 10. Güvence Hesabı
 11. HDI Sigorta A.Ş
 12. Hür Sigorta A.Ş
 13. Koru Sigorta
 14. MetLife Emeklilik Ve Hayat A.Ş
 15. Magdeburger Sigorta A.Ş
 16. Neova Sigorta A.Ş
 17. Ray Sigorta A.Ş

 

 1. Ray Sigorta A.Ş
 2. Sompo Sigorta A.Ş
 3. Şeker Sigorta A.Ş
 4. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş
 5. Türkiye Sigorta A.Ş
 6. Türkiye Hayat Emeklilik
 7. Türk Nippon Sigorta A.Ş
 8. Güvencell Sigorta

Sigorta Tahkim Komisyonuna Online Başvuru

Sigorta Tahkim Komisyonuna online başvuru, Komisyonun internet sitesinden (http://www.sigortatahkim.org.tr/) yapılabilmektedir. Komisyon başvurularının, Komisyonca hazırlanan başvuru formuyla birlikte yapılması zorunludur. Bu forma http://www.sigortatahkim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=76 adlı URL adresinden ulaşılabilir. Ardından bu form doğru bilgilerle eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Bu noktada eksik bilgilerle yapılan başvurular incelemeye alınmayacak; online başvuruda beyan edilenlerle sisteme yüklenen belgeler arasında çelişki bulunması halinde de sisteme yüklenen belgeler esas alınacaktır.

 

Başvurunun temsilci aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde de başvuru sahibine ilişkin bilgilerin temsilciye yönelik değil başvuru sahibine yönelik doldurulması önem taşımaktadır. Burada kanuni veya ihtiyari olarak yer alan temsilci ilişkisinin de ispatlanması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta sisteme yüklenen belgelerin, o belgenin istendiği sekmeye yüklenmesidir. 

Örneğin vekaletname için açılan sekmeye aracın fotoğrafları yüklenmemelidir. Aksi halde belgelerin takibi zorlaşmaktadır. Daha önce belirttiğimiz üzere Komisyona başvuru için öncelikle sigorta kuruluşuna ihtar/başvuruda bulunmak şarttır. Online başvuru sırasında da sigorta kuruluşuna yapılan bu başvurunun başvuru ve cevap tarihleriyle birlikte sisteme eklenmesi gerekmektedir. Burada 15 günlük bir süreye göre hareket edildiği için başvuru ve cevap tarihleri özellikle Komisyonun aradığı bilgilerdendir. Son olarak zorunlu olmamakla birlikte eğer varsa hasar dosya numarası da başvuruda belirtilmeli ve vekaletname harcı makbuzları vekaletnamenin eki şeklinde sisteme tek bir parça halinde yüklenmelidir. Yükleme işleme sırasında belgelerin PDF formatında olması Komisyonca yapılacak incelemenin kolaylığını sağlayacak ve işlemleri hızlandıracak bir diğer etkendir. Başvuru formu ve dilekçesi sisteme yüklenerek gönderildikten sonra yüklenmesi unutulmuş bilgi ve belgeler için http://www.sigortatahkim.org.tr/ web adresinde sağ tarafta yer alan Online Belge Gönderimi alanından başvuru numarası girilerek ekleme yapılabilir. Bilinenin aksine Komisyonun e-posta adresi (bilgi@sigortatahkim.org.tr) sonradan ekleme işlemi için kullanılmamaktadır. Nihayetinde, başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi için her zaman Komisyonun web sitesinden ve http://www.sigortatahkim.org.tr/files/Online_Basvurular_Hakkinda_Duyuru.pdf URL adresinden yararlanabilir veya Komisyondan bilgi alabilirsiniz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir