Nafaka Nedir? Nafaka Türleri Nelerdir?

Aile ve Medeni Hukuk Davaları Nafaka, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen durumların varlığı halinde mahkeme kararıyla, bir eşin diğer bir eşe veya bir kişinin yardıma muhtaç olan yakınına ödemekle yükümlü olduğu ödenektir. Nafaka, sadece boşanma sonucu eşler arasında mevcut olan bir uygulama değildir. Kişi, yardıma ihtiyacı olan bir yakınına da nafaka ödeme yükümlülüğü altına girebilir. Türk Medeni Kanunu’nda

Read More

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayete ilişkin mahkeme kararları kesin hüküm teşkil etmemekle beraber, velayet hakkı sahibinin değiştirilmesi Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Çocuğun menfaati doğrultusunda hakim, velayetin değiştirilmesine karar verebilir. Velayet hakkı olmayan ebeveyn, velayet hakkına sahip eş tarafından çocuğa gerektiği gibi bakılmaması, çocukla ilgilenilmemesi ya da çocuğun menfaatinin zedelenmesi gibi sebeplere dayanarak velayet hakkının kendisine verilmesini mahkemeden talep edebilir.

Read More

Evlat Edinme Davası

Aile ve Medeni Hukuk Davaları İçerik BaşlıklarıEvlat Edinme Davası Nedir?Evlat Edinme Davasını Kim Açar? Evlat Edinme Davası Kime Karşı Açılır?Evlat Edinme Davası Nerede Açılır? Evlat Edinme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?Evlat Edinme Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?Evlat Edinmenin Hukuki Sonuçları Nelerdir? Evlat Edinme Davası Nedir? Mahkeme Harç ve Gider Hesaplama Evlat edinme davası, ülkemizce

Read More

Velayet Nedir?

Aile ve Medeni Hukuk Davaları Mahkeme Harç ve Gider Hesaplama Velayet, kanunen ergin olmayan çocuğun, anne ve baba tarafından bakılması, eğitimi, koruması, yetiştirilmesi, sahip olduğu hakları, mallarının yönetilmesi gibi konularda yasal sorumluluğu ifade eden bir kavramdır. Bu hakla birlikte ebeveynler, çocuğun bakımı, eğitimi, gelişimi gibi çeşitli konularda çocuk adına karar alabilme yetkisine sahiptirler. Velayetin amacı

Read More

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Aile ve Medeni Hukuk Davaları İçerik BaşlıklarıBoşanmada Mal Paylaşımı Davası Nedir?Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?Anlaşmalı Boşanmada Mal PaylaşımıÇekişmeli Boşanmada Mal PaylaşımıBoşanmada Mal Paylaşımı Dava Açma SüresiBoşanmada Mal Paylaşımı Davasında Yetkili ve Görevli MahkemeBoşanmada Mal Paylaşımı Yargıtay Kararları Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nedir? Mahkeme Harç ve Gider Hesaplama Boşanmada mal paylaşımı, taraflar arasındaki evlilik birliğinin sona

Read More

Evlat Edinme ve Evlat Edinme Şartları

Aile ve Medeni Hukuk Davaları İçerik BaşlıklarıEvlat Edinme Nedir?Evlat Edinme ŞartlarıEvlat Edinmenin Genel ŞartlarıKüçüklerin Evlat Edinilmesinin ŞartlarıAnne ve Babanın Rızasının Aranmadığı DurumlarErginlerin ve Kısıtlıların Evlat EdinilmesiBebeklerin Evlat EdinilmesiEvlat Edinme Nasıl Olur?Kimler Evlat Edinemez?Evlat Edinmede Yaş Sınırı Var Mı?Evlat Edinmek İçin Evlilik Şart Mıdır?Evlat Edinme Süreci Ne Kadar Sürer? Evlat Edinme Nedir? Evlat edinme, biyolojik açıdan

Read More

Katılma Alacağı Davası Nedir?

Tarafların boşanması halinde yapılacak olan mal paylaşımı, edinilmiş mallara katılma rejimi esasına göre yapılır. Boşanmanın gerçekleşmesi halinde, her eş diğer eşin evlilik birliği içinde edinilmiş mallarının yarısının değeri üzerinde alacak hakkı sahibidir. Mevcut olan bu hak, katılma alacağı davası ile talep edilir. Taraflar mal paylaşımı davasında birbirlerinden ayni taleplerde bulunmazlar yalnızca belirlenen artık değer üzerinden hesaplanan

Read More

Anlaşmalı Boşanma Davası

Aile ve Medeni Hukuk Davaları İçerik BaşlıklarıAnlaşmalı Boşanma Davası Nedir?Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?Anlaşmalı Boşanma Davasının ŞartlarıAnlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açabilir?Anlaşmalı Boşanma Davasının Hukuki DayanağıAnlaşmalı Boşanma Davasında Mal PaylaşımıAnlaşmalı Boşanmada NafakaAnlaşmalı Boşanmada TazminatAnlaşmalı Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili MahkemeAnlaşmalı Boşanma Davası ÜcretiAnlaşmalı Boşanma Davası Yargıtay Kararları Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Read More

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Aile ve Medeni Hukuk Davaları İçerik BaşlıklarıMirastan Feragat Nedir?Mirastan Feragatin Türleriİvazlı Mirastan Feragat Nedir?İvazsız Mirastan Feragat Nedir?Mirastan Feragatin SonuçlarıMirastan Feragat Sözleşmesinin İptali DavasıMirastan Feragat Edenin Tereke Alacaklısına Karşı SorumluluklarıMirastan Feragat ve Mirasın Reddi Arasındaki FarklarMirastan Feragat Yargıtay Kararları Mirastan Feragat Nedir? Mahkeme Harç ve Gider Hesaplama Mirastan feragat, miras hakkına sahip olan bir kişinin bu

Read More