Araç Değer Kaybı Islah Dilekçe Örneği(Sigorta Tahkim Komisyonu)

Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

                                                     SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU UYUŞMAZLIK HAKEM HEYETİNE

DOSYA NO                          : 2022.E.321751

BAŞVURU SAHİBİ             : Mxxxxxx Hxxxxx Lxxxxx Şxxxxx (VN: …………….)

VEKİLİ                                 : Av. Bilal SAYIN – Av. Rüştü Ufuk BARANOĞLU                      

DAVALI                                : ……………….. Sigorta A.Ş

VEKİLİ                                 : Av. Mxxxxxx Sxxxxxxx

TALEP KONUSU                :Müddeabihin,bilirkişi raporu doğrultusunda 7.900,00-TL arttırılarak toplam 8.000,00-TL’nin davalıdan müteselsilen alınarak müvekkile ödenmesine yönelik Islah Dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR     :

  • Öncelikle Bilirkişi raporunda aleyhe hususları kabul etmediğimizi bildiririz. Bununla birlikte, 12.2022 tarihli bilirkişi raporunda özetle; “…Kaza anında hasar gören 2020 model 51.326 km ‘de, HONDA JF75 NSC1255WH MOTOSİKLET modeldeki aracın kaza öncesi piyasa değeri 50,000,00,-TL’dir. Kaza anında motosiklet devrilmiş olup, kaza sonrası araçta 15,500,00,-TL’lik hasar kaydı oluşmuştur. Bu durumda serbest piyasa ve 2.el satış bayilerinde yapılan araştırmada aracın hasar sonrası ortalama 8,000,00,-TL değer kaybedeceği ve aracın 2.el değerinin 42,000,00,-TL şeklinde olacağı, hususu ; Takdir Sayın Hakemliğinizde olmak üzere, sonuç ve kanaatine varılmıştır…” denmek sureti ile kaza yapan araçta meydana gelen değer kaybı bedeli 8.000,00-TL olarak tespit edilmiştir.
  • 09.2022 tarihli dilekçemizde fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 100,00-TL üzerinden dava açılmış, başvurumuzun kabulünün ardından uyuşmazlık dosyası bilirkişiye tevdi edilmiştir. Bilirkişi; müvekkil Mxxxxxx Hxxxxx Limited Şirketi için toplam 8.000,00-TL değer kaybı bedeli tespiti yapmıştır. Sigorta Şirketi kaza tarihi itibari ile ‘’Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi’’ sigorta poliçesi ile meydana gelen hasarı teminat altına almıştır.
  • Bu sebeplerle dava miktarını, 900,00-TL artırıyoruz. Keza talebimiz de bu yöndedir.

NETİCE-İ TALEP   : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle 100,00-TL’lik başvurumuzu bilirkişi raporu doğrultusunda 7.900,00-TL arttırılarak toplam 8.000,00-TL’nin davalıdan müteselsilen alınarak müvekkilime ödenmesi şeklinde ek beyan dilekçemizin ‘‘netice ve talep’’ kısmını aşağıdaki şekilde artırıyoruz.

“Arz edilen nedenlerle fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla; toplam 8.000,00-TL araç değer kaybı bedelinin sigorta şirketinin temerrüt tarihi olan 18.07.2022 tarihinden itibaren her türlü artışı kapsayacak ticari temerrüt (avans) faizi, yargılama masrafları ve avukatlık ücretiyle birlikte ………… Sigorta A.Ş.’den müteselsilen tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.” ……/……/2023        

                                                                                                                                                                     İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                                Minval Hukuk & Danışmanlık

 

 EK     : Başvuru sırasında 150,00-TL başvuru ücreti ödenmiştir. Müddeabihin artırımı ile 8.000,00-TL’ye tekabül eden başvuru ücreti 350,00-TL’dir. Bakiye 200,00-TL belirtilen hesaba ödenmiş olup, dekont ektedir.

Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir