Maddi Tazminat İhtar (İhbar) Dilekçesi (Yaralama) (Kasko)

Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

                                                                                                 ………………… SİGORTA AŞ’YE

 

KONU            : …………………… No’lu ‘‘……………… Genişletilmiş Kasko’’ sigorta poliçesinden kaynaklı 2.334.277-TL(ikimilyonüçyüzotuzdörtbinikiyüzyetmişyeditürklirası) İhtiyari Mali Sorumluluk klozunun ödemesi talebidir.

11.2019 tarihinde Çankırı / Çerkeş’te meydana gelen trafik kazası neticesinde müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC:……………) ağır şekilde yaralanmış olup maddi ve manevi açıdan zarara uğramıştır.

Söz konusu kazanın oluşumunda şirketinize ……………………… No’lu poliçeyle sigortalanmış olan 006 xx 0606 plaka sayılı araç sürücüsü kusurlu ve sorumludur. Müvekkilim ise anılan araçta YOLCU konumunda olup, kazanın meydana gelmesinde herhangi bir müterafik kusuru bulunmamaktadır.

006 xx 0606 plaka sayılı araç, kaza tarihi itibariyle ……………… numaralı sigorta poliçesi ile sigorta şirketinize ‘‘………………. Genişletilmiş Kasko’’ ile sigortalıdır. Meydana gelebilecek kazalardan dolayı İhtiyari Mali Mesuliyet Sorumluluk kozu gereği, ‘‘Trafik Sigortasını(ZMSS) aşan zararlar’’ poliçede yazılı limitler dâhilinde teminat altındadır. Zararların tazmini amacıyla Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılmış, başvurunun kabulü ile dosya bilirkişiye tevdi edilmiştir. Bilirkişi müvekkil Mxxxxxx Hxxxxx’un toplam 334.277-TL zararını tespit edilmiştir. Kaza tarihinde trafik sigortası poliçe limiti 390.000,00-TL’dir. Bu sebeple İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasına başvurmak gerekmiştir.

İzah edilen nedenlerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren, ‘‘………….. Genişletilmiş Kasko’’ sigortası kapsamındaki İhtiyari Mali Mesuliyet Klozunun tamamının aşağıda belirtilen IBAN hesabına ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize yargı yoluna başvurulacağı, yargılama masrafı, ticari temerrüt faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur. ……/……/2023

                                                                                                                                                                             İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                                Minval Hukuk & Danışmanlık

EKİ      :

  • Tedavi Evrakları, Epikriz, Adli Muayene Raporu,
  • Kaza Tespit Tutanağı, Savcılık Evrakları, İfade tutanakları, Kusur Raporu,
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalından alınan maluliyet raporu – Rapor ücreti ödeme dekontu,
  • Poliçe,
  • STK Uyuşmazlık Hakem Heyeti 2022.E.433525 sayılı dosyaya sunulan Bilirkişi Raporu,
  • Onaylı Vekaletname Sureti.
Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir