Kira Sözleşmesi Nedir?

İçerik Başlıkları Kiraya verenin, bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kiracı ile Kiraya Veren arasında yapılacak bir sözleşme ile mülkün kullanımı karşılığında bedel ödenmesini ve bunun şartlarına ilişkin anlaşma sağlanmasına yönelik bir sözleşme olması dolayısı ile iki tarafa da borç yükleyen

Read More

Oturma (Sükna) Hakkı Nedir?

Oturma (Sükna) hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun 823. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Madde 823- Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir. Oturma hakkı, başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır. Oturma hakkı, intifa hakkının türlerinden biridir. Sınırlı bir ayni haktır. Bu sebeple sükna hakkı

Read More

Nama İfaya İzin Verilmesi Davası

  Kira ve Gayrimenkul Hukuku Davaları İçerik BaşlıklarıNama İfa Ne Demektir?Kimler Nama İfa Talebinde Bulunabilir?Nama İfaya İzin Nasıl Alınır?Nama İfa İzni ile Birlikte İleri Sürülecek TaleplerNama İfaya İzin Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nama İfa Ne Demektir? Nama ifaya izin, bir borç ilişkisinde borçlunun borcunu ifa etmediği durumlarda alacaklının, masraf ve giderleri borçluya ait olmak

Read More

Önalım Hakkı (Şufa Hakkı) Davası

  Kira ve Gayrimenkul Hukuku Davaları İçerik BaşlıklarıŞufa Hakkı (Önalım Hakkı) Nedir?Şufa Hakkını Kullanma ŞartlarıSözleşmeden Doğan Şufa Hakkı Nedir?Şufa Hakkını Kullanan Paydaşa Karşı Muvazaa İddiasıŞufa Hakkından (Önalım Hakkı) Feragat veya Vazgeçmek Mümkün mü?Şufa (Önalım) Davasında Görevli ve Yetkili MahkemeÖnalım Hakkının Kullanılamayacağı Durumlarİzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında Önalım HakkıÖnalım Hakkı (Şufa Davası) Yargıtay Kararları Şufa Hakkı

Read More

Ecrimisil Davası (Haksız İşgal Tazminatı)

Kira ve Gayrimenkul Hukuku Davaları İçerik BaşlıklarıEcrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Nedir?Ecrimisil Tazminatı Talep Etmenin ŞartlarıEcrimisil Tazminatı Nasıl Hesaplanır?Birlikte Mülkiyette Ecrimisil ve İntifadan Men ŞartıEcrimisil Davasını Kimler Açabilir?Ecrimisil Davasında ZamanaşımıEcrimisil Tazminatı Davasında Görevli ve Yetkili MahkemeEcrimisil Davası Ne Kadar Sürer?Ecrimisil Davası Yargıtay Kararları Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Nedir? Mahkeme Harç ve Gider Hesaplama Ecrimisil yani haksız

Read More

Kaçak Yapı Nedir?

Mevzuata uygun olmayan veya belediye yahut valiliklerce verilen yapı ruhsatlarına uygun olarak yapılmayan yapılara imara aykırı yapı yani kaçak yapı denilmektedir. denilmektedir. Bir inşaata ruhsat alınmadan başlanmışsa yahut inşaat ruhsata aykırı olarak tamamlanmışsa, imara aykırı yapıdan söz edilecektir. 3194 sayılı imar kanununun 20. Maddesine “İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir.” Kanunun amacı

Read More

Müteahhide Karşı Açılan Tazminat Davaları

İçerik Başlıkları   Müteahhit ve arsa sahibi arasında kurulan sözleşme uygulamada müteahittlik sözleşmesi de denilen eser sözleşmesidir.  Eser sözleşmesi TBK’nın 470 ile 486 maddeler arasında düzenleniştir. Kanundaki tanımıyla “yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Eser sözleşmesi herhangi bir şekle tabii değildir.  Geçerlilik koşulu aranmamaktadır. Müteahhit ile arsa

Read More

Eser Sözleşmeleri

Eser sözleşmeleri, eser sözleşmesinde yüklenicinin borçları, eserin ayıplı olması durumunda seçimlik haklar, eser sözleşmesinde iş sahibinin borçları, eser sözleşmesinin sona ermesi, eser sözleşmesinden doğan alacak davaları nelerdir, eser sözleşmesinden doğan alacak davalarında zamanaşımı ne kadardır gibi sorular merak edilmektedir. Bu içeriğimizde eser sözleşmelerinin hukuki mahiyeti, sona erme durumu, seçimlik haklar, zamanaşımı, tarafların alacak ve borçları

Read More

Kira Bedelinin Tespiti Davası Nedir?

Kira bedelinin tespiti davası nedir, davanın şartları nelerdir, yeni kira döneminde kira bedelinin belirlenmesi, kira tespit davasını kimler açabilir, kira tespit davasında görevli ve yetkili mahkeme neresidir, kira artış oranında yüzde 25 sınırlaması nedir gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Bu makalemizde kira bedelinin tespiti davasına yönelik ayrıntılı bilgiler sunulmuştur.   Kira bedelinin tespiti davası, kiracı ya da

Read More